Nieuws

Archeologisch onderzoek op camping

ARCHIEF: Woensdag 31 augustus 2011 HEILOO - Viva Zorggroep wil een tijdelijk gezondheidszorggebouw plaatsen op het terrein van camping Klein Varnebroek. Voordat men gaat bouwen vindt er archeologisch onderzoek plaats.

Camping Klein Varnebroek en Camping Heiloo gaan verdwijnen, dit is het laatste seizoen dat ze open zijn. De terreinen worden een woonservicewijk voor jong en oud, met de naam Nieuw Varne. De planontwikkeling is in volle gang: werksessies, ideeën en wensen, paneldiscussies en marktonderzoek hebben geleid tot een stedenbouwkundig plan dat in concept gereed is.

Tijdelijke huisvesting
De bewoners van zorgcentrum De Loet krijgen een nieuw gebouw, maar eerst moet het oude gebouw afgebroken worden. Voor de bewoners wordt daarom tijdelijk huisvesting gebouwd op het campingterrein. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor maximaal vijf jaar de benodigde omgevingsvergunning willen verlenen.

Archeologisch onderzoek
Voor het besluitgebied zijn eisen opgesteld voor archeologisch onderzoek, waaruit blijkt dat nader onderzoek nodig is in de vorm van proefsleuven. Het proefsleuvenonderzoek dient in samenspraak met de gemeente te worden uitgevoerd. Met de bouw mag pas worden gestart als het gebied archeologisch vrij is gegeven.

Woensdag 31 augustus 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo
2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-03-24 Archeologische resten gevonden
2019-09-26 Wandafwerking spooronderdoorgang Vennewatersweg
2019-06-06 Hagelstenen, vernielde auto's en omgewaaide bomen: flinke schade door noodweer
2019-03-26 Geen archeologische bodemvondsten bij toekomstige afslag A9 Heiloo
2019-03-06 Onderzoekswerkzaamheden Oosterzijweg en Lagelaan Heiloo
2018-07-17 Museum krijgt bijzondere Romeinse armband van jonge schatzoekers: ''Ik dacht eerst dat ik rijk was''
2018-06-04 Vermiste Fiona Meijland (44) na half jaar levend teruggevonden

Meer nieuws met nieuwvarne camping archeo


Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: BrigitteSchuts
bron: BrigitteSchuts
Bron: Huis van Hilde
bron: Huis van Hilde