Nieuws

Aandacht minister voor spoortunnel

ARCHIEF: Dinsdag 22 november 2011 HEILOO - Wethouder Jacob Ouderkerken heeft afgelopen maandag gesproken met minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over de problemen die ontstaan na invoering van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Ouderkerken en de wethouder Meijer uit Castricum pleitten voor een financiële bijdrage van het Rijk voor de ondertunneling van twee spoorwegovergangen in beide gemeenten. De minister onderkent de problemen en geeft aan dat voor de spoorwegovergang problematiek € 100 miljoen is uitgetrokken en dat verder onderzoek nodig is hoe die gelden daarvoor te gebruiken.

De minister was aanwezig bij een bestuurlijke conferentie over het ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer’. Ook al zijn er geen financiële toezeggingen gedaan, beide wethouders zijn tevreden over het overleg omdat ze de problemen die het PHS zal veroorzaken bij de minister goed duidelijk hebben kunnen maken.

Problemen
In Castricum en Heiloo dreigen problemen als het spoorboekloos rijden wordt ingevoerd en het aantal passerende treinen per uur van 12 naar 16 gaat. In Heiloo zijn de vijf spoorwegovergangen nu al 15 minuten per uur dicht, dat wordt 25 tot 30 minuten per uur. De spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg in Castricum is nu al per uur 24 minuten gesloten, met de PHS wordt dat ongeveer 40 minuten. Daarmee vormt het spoor een ernstige blokkade voor politie, brandweer en ambulance. In beide gemeenten dreigt de leefbaarheid ernstig af te nemen, door langere files, uitlaatgassen en geluidsoverlast.

Extra geld
Wethouder Ouderkerken heeft bij de minister gepleit voor een extra bijdrage uit PHS. Heiloo heeft weliswaar 25% van de aanlegkosten gekregen voor een tunnel bij de Vennewatersweg maar krijgt de rest van het geld niet bij elkaar. Castricum heeft een toezegging van 50% van de aanlegkosten. Wethouder Meijer heeft aangegeven dat bij zulke grote projecten de overige 50% voor kleine gemeenten als Castricum niet is op te brengen.

De minister erkende dat meer gemeenten met hetzelfde probleem zitten. Zij gaf aan dat alle spoorwegovergangen nader geanalyseerd worden en dat er mogelijk nog extra gelden beschikbaar worden gesteld voor aanpassingen van andere spoorwegovergangen. De minister gaf verder aan dat eerst alle kosten van de vier overwegen in kaart gebracht moeten worden. Daarna kan dan binnen het eventuele overgebleven budget bekeken worden of een extra bijdrage mogelijk is. De minister gaat er ook vanuit dat de regio’s een bijdrage leveren in de kosten. Die worden geraamd op 22 miljoen voor een tunnel in Castricum en 15 miljoen voor een tunnel in Heiloo.

Steun Provincie en Rijk
De beide gemeenten trekken samen op richting Provincie en Rijk in hun pleidooi voor de benodigde financiële bijdragen. De beide gemeenten zijn er met hun lobby inmiddels in geslaagd het probleem op de agenda krijgen van de Tweede Kamer. De spoortunnels en mobiliteit zijn veel meer dan een plaatselijke aangelegenheid. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zorgt voor een betere aansluiting met de metropoolregio Amsterdam voor forensen en ondernemers. Reizigers uit de wijde regio stappen in Heiloo of Castricum op de trein.

Ook bij de politieke partijen in de Provincie is eerder aandacht gevraagd voor het probleem. Veel partijen erkennen het probleem en willen meedenken over een oplossing. Vrijdag 16 december bezoekt Tweede Kamerlid Manja Smits van de SP de spoorwegovergangen in Heiloo en Castricum.

Links:
- TV-reportage op Hart van Nederland
- radio-interview op RTV-NH

Dinsdag 22 november 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-08-22 Vraag tijdig uw reisdocument of rijbewijs aan
2022-07-29 Treinverkeer Heiloo stilgelegd vanwege zoekactie naar inbreker
2022-05-24 Vraag tijdig uw reisdocument of rijbewijs aan
2022-05-13 Planning herinrichting Vennewatersweg opnieuw bekijken
2022-05-09 Niet bewaakte spoorovergangen in Heilooërbos
2022-05-03 Alle spoorwegovergangen in het Heilooërbos gaan dicht.
2022-05-03 Niet actief bewaakte spoorovergangen in het Heilooerbos
2022-04-15 Heilooërs halen hun paspoort vanaf volgend jaar 'bij de bieb'
2022-04-05 Werkzaamheden spoorwegovergang Kerkelaan - Belieslaan

Meer nieuws met spoor tunnel


Bron: VVDHeiloo
bron: VVDHeiloo
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman