Nieuws

Ruim 10 miljoen verlies op grond

ARCHIEF: Maandag 12 december 2011 HEILOO - De jaarlijkse herziening van de grondexploitatie wordt vanavond besproken in de gemeenteraad. Voor 2011 gaat een voorziening van meer dan 10 miljoen euro in de boeken.

Jaarlijks worden de grondexploitaties van projecten in Heiloo herzien. Op deze manier krijgt de gemeenteraad inzicht in de financiële aspecten bij de ruimtelijke ontwikkeling, en kunnen effecten hiervan verwerkt worden in begroting en jaarrekening. Daarnaast is het een moment van bezinning.

Voorziening
"Vorig jaar stelde de raad een voorziening vast van 12,3 miljoen euro", meldt de gemeente. "Een voorziening is een soort spaarpot om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst te maken krijgt met onverwachte uitgaven."

Vanavond komt het college met een bijstelling van dit bedrag. Door verschillende soorten maatregelen kan de voorziening dit jaar lager uitvallen. Zo wordt bijvoorbeeld Zandzoom op een andere manier ingevuld.

Minder woningen
"De huidige ontwikkelingen in de woningmarkt nopen tot het maken van keuzes", meldt wethouder Désirée Schmalschläger. Voor Heiloo hebben deze keuzes specifiek betrekking op de Zandzoom. Dat wordt niet in één keer, maar stukje voor stukje ingevuld. Het beoogde aantal woningen wordt daardoor niet gehaald.

Schmalschläger: "Gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt moeten we op termijn rekening houden met een verlies. We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat we met onverwachte uitgaven te maken krijgen. Daarom treffen we dit soort voorzieningen."

Geheime prognoses
Voor projecten Zuiderloo, Zandzoom, Boekelermeer, Maalwater, Oosterzij en Rehoboth zijn eindprognoses voor de grondexploitatie opgesteld. Deze prognoses zijn niet openbaar, maar als geheime bijlagen bij het raadsvoorstel toegevoegd. De geheimhouding blijft van kracht totdat de raad besluit deze op te heffen.

De totale verliesvoorziening voor 2011 komt op ruim 10,2 miljoen euro. Naar verwachting zal de gemeenteraad vanavond na discussie instemmen met deze verliespost en het college vragen de structurele financiële consequenties te verwerken in de begroting voor 2012.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert vanavond vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast de grondexploitatie staat de toekomst van de welstands- en monumententaken ter bespreking op de agenda. De vergadering is openbaar toegankelijk.

Update: extra informatie van de gemeente toegevoegd.

Maandag 12 december 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2024-02-29 Heiloo wil ook een nachttrein, maar dan het liefst wel gratis
2024-01-30 Onzekere toekomst: moet Heiloo verder zonder zwembad en theater?
2023-12-22 Trefpunt, Muziekschool en bieb krijgen toch compensatie
2023-11-09 Fusie BUCH-gemeenten?
2023-11-02 Liveblog: zo teistert storm Ciarán regio Alkmaar
2023-09-28 Heiloo weigert nieuw geld voor de BUCH.
2023-06-29 Toch sociale koopwoningen aan de Ambachtsweg in Heiloo.
2023-03-28 Heiloo krijgt een nieuw gemeentehuis.
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.

Meer nieuws met grondexploitatie gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH