Nieuws

Het Trefpunt in de verkoop

ARCHIEF: Woensdag 21 december 2011 HEILOO - In het Trefpunt aan de Abraham du Bois-hof 2 is ondermeer de stichting Welzijn gevestigd. Over de huisvesting, de vergoedingen en subsidies, is onenigheid ontstaan tussen de gebruikers en de gemeente.

De gemeente Heiloo heeft in juli van dit jaar aan een commissie van goede diensten gevraagd een onderzoek in te stellen naar de situatie rondom het Trefpunt. Voor deze commissie is een drietal leden aangezocht die hun ‘maatschappelijke sporen’ in de Heilooër samenleving hebben verdiend en een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van het Trefpunt en de gemeente. Het gaat om mevrouw Cahn-Vogel, de heer Steenaert en mevrouw Willemse-van der Ploeg.

Vorige week heeft de commissie van rapport uitgebracht over de diverse problemen rondom Het Trefpunt. Conclusie van het rapport is om alle activiteiten van Het Trefpunt over te brengen naar het Open Huis en het Trefpunt te verkopen.

Voorstander
"Een advies waar wij ons als PvdA volledig in kunnen vinden", meldt Cees Rootjes, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Heiloo. "Wij zullen dan ook bepleiten dat dit rapport wordt uitgevoerd." Daarmee zou er ook een einde komen aan de onzekerheid bij diverse verenigingen die nu gebruik maken van het Open Huis, meent Rootjes. Deze hebben de mededeling gekregen dat per 1 september 2012 de activiteiten worden beëindigd.

Als het Open Huis in gebruik blijft, kan dat wel een opknapbeurt gebruiken. Rootjes: "Wij zijn het ook eens met de conclusie in het rapport dat het Open Huis dient te worden gemoderniseerd. Wij hebben daar als PvdA ook geld voor over." Het rapport van de commissie wordt op 16 januari 2012 besproken in de commissie Maatschappelijke Zaken.

Projectgroep
Het college onderschrijft ook de hoofdlijnen van het rapport en heeft besloten met ingang van 1 januari 2012 een projectgroep in te stellen, bestaande uit een gemeentelijke projectleider en twee onafhankelijke deskundigen, met als opdracht alle aanbevelingen uit genoemd rapport nader uit te werken in een plan van aanpak en bijbehorende planning. De projectgroep moet uiterlijk op 15 februari 2012 een gezamenlijk gedragen plan van aanpak ter besluitvorming voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders.

Wethouder Jacob Ouderkerken: “Voor mij staat de voortgang van het welzijns- en ouderenwerk voorop. Het is belangrijk dat mensen gebruik kunnen blijven maken van een ontmoetingscentrum in Heiloo, een echt dorpshuis. De commissie van goede diensten heeft de situatie zorgvuldig onderzocht, waarvoor ik ze erkentelijk ben.”

Update: aangevuld met informatie van de gemeente

Woensdag 21 december 2011 − bron: Cees Rootjes

2023-12-22 Trefpunt, Muziekschool en bieb krijgen toch compensatie
2023-11-08 Koffie met wat lekkers op Dag van de Mantelzorg
2022-11-20 ’Durf vooral om hulp te vragen’.
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2018-11-05 Kom 10 november naar de Zorg (goed) voor Elkaar Beurs
2018-06-06 Heiloo zet 'positieve gezondheid' in tegen eenzaamheid
2017-11-28 Welzijnsorganisaties gaan samenwerken
2017-11-23 Regionale welzijnsorganisaties gaan samenwerken
2017-09-29 Vervolgconferentie ‘Samen tegen eenzaamheid

Meer nieuws met trefpunt openhuis


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Trefpunt Heiloo
bron: Trefpunt Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn