Nieuws

Meer subsidie voor G5

ARCHIEF: Maandag 27 februari 2012 HEILOO - Vijf grote organisaties in Heiloo krijgen de komende twee jaar meer subsidie van de gemeente. Daarna hangt de geldstroom af van de resultaten die men bereikt.

Naar aanleiding van de Algemene subsidieverordening, die op 24 oktober 2011 is vastgesteld, stelt het college de raad voor om voor 2013 en 2014 de subsidies van de G5 te verhogen met het indexpercentage van de gemeenschappelijke regeling. 

Grote vijf
Met de G5 worden de volgende vijf organisaties bedoeld: Stichting Welzijn Heiloo; Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo; Stichting Peuterspeelzalen Heiloo; Muziek- en Dansschool Heiloo en Openbare Bibliotheek Heiloo.

De afgelopen jaren werd de stijging van de loonkosten van de G5 berekend op basis van de cao-welzijn. Deze stijging werd 100% gesubsidieerd. De gemeente was de risicodragende partij en daardoor was de cao-compensatie een openeindregeling.

Output
Het college stelt nu voor over gaan naar een regeling waarbij niet meer de cao-compensatie maar de output (dat wat de organisatie bereikt) bekostigd wordt, met een overgangsperiode van twee jaar. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan het besluit van de raad over outputsubsidiëring. Ook is er geen sprake meer van een openeindfinanciering voor de gemeente.

Maandag 27 februari 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2022-06-08 Subsidie energiebesparing huurders
2021-07-19 Mini-schermen mogelijk door investering
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2021-02-22 Auto op zijn kant bij botsing tussen twee voertuigen
2020-12-18 Coronasteun voor bibliotheek, Witte Kerk en Sportraad Heiloo
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar

Meer nieuws met subsidie g5


Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: De Foresters
bron: De Foresters
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman