Nieuws

Specifieke projecten voor regio

ARCHIEF: Donderdag 1 maart 2012 HEILOO - De kwaliteiten van Regio Alkmaar op het gebied van duurzaamheid, kennis en toerisme zullen actief naar buiten worden gebracht. De plannen worden maandag besproken in de gemeenteraad.

De regiegroep voor de Regio Alkmaar heeft een regionale missie en een visie opgesteld als antwoord op de vraag: “wat staat ons, als Regio Alkmaar, te doen?” Daarbij word op drie pijlers ingezet: kennis, toerisme en duurzaamheid.

Duurzaamheid
De duurzame emissieneutrale Regio Alkmaar wordt in 2030 onder andere gerealiseerd door in 2012 aan te haken bij het Energy Board van Provincie Noord Holland. "We gaan in gesprek met stakeholders en stimuleren het rijden op biogas of met elektrische auto’s", meldt men.

Toerisme
De unieke landschappelijke, culturele en stedelijke kwaliteiten van de regio worden gekoesterd voor recreatie en toerisme. Men wil ondermeer een overkoepelende Leisure Board instellen, waarin gemeente, provincie en ondernemers zorgen voor een samenhangend beleid en werken aan kwaliteitsverbetering. Daarbij wil men ook de mogelijkheden voor economische activiteiten in recreatiegebieden onderzoeken.

Kennis
Regio Alkmaar moet aantrekkelijk voor bedrijven en werknemers blijven. "We creëren broedplaatsen voor creatieve en innoverende ondernemers. En we gebruiken die creativiteit als spinoff voor de innovatie. We brengen partijen bij elkaar om op het gebied van topsport en medische kennis de krachten te bundelen."

Aanstaande maandag 5 maart 2012 bespreekt de gemeenteraad van Heiloo het bestuursconvenant voor de samenwerking in de regio en de strategische werkagenda voor de periode 2012-2014. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis vanaf 20.00 uur en is openbaar toegankelijk.

Donderdag 1 maart 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2016-06-01 Nieuwe e-bike fietsroute door Bergen, Alkmaar en Heiloo
2014-07-01 Definitief besluit over C2000
2013-10-06 Regio Alkmaar opent de stembus
2013-02-07 Heiloo op TV in Holland aan Zee
2012-10-29 Fusie in regio Alkmaar dichterbij
2012-09-21 Stekker uit Groot Alkmaar
2012-07-06 Betaald parkeren bij extra bezuiniging
2012-06-28 Holland aan Zee op tv
2012-04-12 Regiodag voor raadsleden en bestuurders

Meer nieuws met regioalkmaar