Nieuws

Woningbouw in regio faseren en doseren

ARCHIEF: Vrijdag 23 maart 2012 HEILOO - De woningmarkt in de regio zit op slot, te weinig bouwprojecten halen voldoende voorverkoop om te starten. Daarom wordt regionaal het middel Faseren en Doseren ingezet om de juiste bouwprojecten wel te laten starten.

Het doel van Faseren en Doseren is te voorkomen dat teveel en vooral niet goed afzetbare woningbouwprojecten tegelijk in verkoop gaan en elkaar daarbij verdringen in de Regio Alkmaar.

"Als de door de crisis beperkte vraag naar nieuwbouwkoopwoningen zich verdeelt over te veel en deels ook bij voorbaat moeilijk afzetbare projecten, is het risico dat geen enkel project het vereiste verkooppercentage haalt. Ook de kwalitatief goede projecten kan dat treffen", legt de gemeente uit.

Inventarisatie
De gemeente Heiloo doet hieraan mee en start met fase 1 uit het traject Faseren & Doseren. Dit betekent dat er een inventarisatie wordt gedaan van alle woningbouwplannen bij de verschillende gemeenten in de regio.

"De inventarisatie wordt getoetst bij de ontwikkelaars en er worden beoordelingscriteria opgesteld om tot selectie te komen. De woningbouwplannen worden nog niet beoordeeld en geselecteerd op kansrijkheid. Deze fase heeft dan ook geen consequenties voor de woningbouwplannen in Heiloo."

Selectie
Als de resultaten van fase 1 daar aanleiding toe geven kunnen de acht gemeenten besluiten Fase 2 uit te laten voeren. Fase 2 bestaat uit het toetsen van de plannen en selecteren van kansrijke projecten.

Vrijdag 23 maart 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-10-18 PCC en gemeente Heiloo geven elkaar rekenles.
2023-05-05 Bollenbedrijf Van Dam kan niet meer uitbreiden in Heiloo vanwege woningbouw.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2022-12-05 Autovrij? Meer woningen? Lokaal of regionaal centrum?
2022-12-05 Autovrij? Meer woningen? Lokaal of regionaal centrum?
2022-12-05 Autovrij? Meer woningen? Lokaal of regionaal centrum?
2022-12-05 Autovrij? Meer woningen? Lokaal of regionaal centrum?
2022-11-14 Intentieovereenkomst voor woningbouw Westerhoeve
2022-03-09 De poorten gaan dicht: eigen inwoners eerst bij nieuwbouwwoningen.

Meer nieuws met woningbouw nieuwbouw


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant