Nieuws

Welstandsvrij bouwen in Heiloo

ARCHIEF: Zondag 25 maart 2012 HEILOO - Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo gaat onderzoeken of en hoe er welstandsvrij gebouwd kan worden in Heiloo. Uiteraard met behoud van de cultuur-historische waarden genoemd in de nota cultuurhistorie.

De welstandscommissie is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van bouwvergunningen. Het is de commissie waarmee men te maken krijgt als men wil bouwen, aan- of verbouwen.

Schimmig
Er is in Heiloo onenigheid over het nut van de welstandscommissie. Velen vinden de commissie een sta in de weg bij de realisatie van een bouwplan. "Een groep architecten ingesteld om het werk van andere architecten af te kraken", wordt wel gezegd. De politiek schijnt ook een schimmige rol te spelen bij het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen.

Meedenken
De uitkomsten van het onderzoek naar welstandsvrijheid worden verder uitgewerkt met belangstellenden. Dit zijn inwoners, aannemers en architecten. "Voor de zomer wordt er een klankbordgroep samengesteld, die meepraat en -denkt met het bestuur van Heiloo over welstandvrij bouwen", meldt de gemeente.

Inloopavond
Na de zomer komt er een inloopavond. Daarbij wordt de output van de klankbordgroep en de consequenties van welstandsvrij bouwen zichtbaar gemaakt. Ook worden reacties van inwoners van Heiloo gepeild. Aan het einde van het jaar zal de gemeenteraad van Heiloo uiteindelijk beslissen over al dan niet welstandsvrij bouwen in Heiloo.

Zondag 25 maart 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2018-09-28 Lintje voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet
2013-08-29 Beeldkwaliteitsplan voor Nieuw Varne
2013-07-16 VVD: 'Schaf de welstandscommissie af!'
2013-05-24 Meer bouwvrijheid vanaf oktober
2012-11-02 Welstandsvrij, niet vergunningvrij
2012-09-14 Meedenken over welstandsvrijheid
2012-07-25 Houten kop in Middeleeuwse put
2012-05-16 Proef welstandsvrijheid van start
2012-05-07 Gemeenteraad bespreekt welstandsvrijheid

Meer nieuws met welstand