Nieuws

Regiodag voor raadsleden en bestuurders

ARCHIEF: Donderdag 12 april 2012 HEILOO - Morgen organiseert de regiegroep van Regio Alkmaar de eerste regiodag voor raadsleden en bestuurders. Zij gaan die dag met meer dan honderd collega's in gesprek over actuele thema's van regionaal belang.

In Regio Alkmaar werken de acht gemeenten Heiloo, Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer samen. Van een fusie tussen de gemeenten is geen sprake.

Regiodag
Op vrijdag 13 april 2012 vindt de Regiodag plaats bij Inholland. Onder het motto identiteit en inhoud behandelt men in workshops verschillende thema’s. Raadsleden van alle gemeenten gaan met elkaar in gesprek. Ook de vorm van samenwerking krijgt een prominente plek.

Thema's
De dag moet gezamenlijke inzichten en afspraken opleveren. De thema's zijn direct afgeleid van een doelstelling uit de strategische werkagenda. Denkt u bijvoorbeeld aan de AWBZ decentralisatie, de Jeugdzorg, een regionale woonvisie of duurzaamheidsdoelstellingen.

Vorm
De raadsleden en bestuurders denken ook na over regionale samenwerkingsvormen. Ze gaan op zoek naar het idee met het grootste draagvlak. Als omlijsting is er tijdens de lunch aandacht voor het regionale bedrijfsleven en het onderwijs. Na afloop is er ruimte voor een informeel samenzijn.

Donderdag 12 april 2012 − bron: Regio Alkmaar

2016-06-01 Nieuwe e-bike fietsroute door Bergen, Alkmaar en Heiloo
2014-07-01 Definitief besluit over C2000
2013-10-06 Regio Alkmaar opent de stembus
2013-02-07 Heiloo op TV in Holland aan Zee
2012-10-29 Fusie in regio Alkmaar dichterbij
2012-09-21 Stekker uit Groot Alkmaar
2012-07-06 Betaald parkeren bij extra bezuiniging
2012-06-28 Holland aan Zee op tv
2012-04-12 Regiodag voor raadsleden en bestuurders

Meer nieuws met regioalkmaar