Nieuws

Gemeenteraad bespreekt welstandsvrijheid

ARCHIEF: Maandag 7 mei 2012 HEILOO - De gemeenteraad bespreekt vanavond de stappen om te komen tot welstandsvrijheid of welstandsluwheid. In eerste instantie kijkt men naar Plan Oost, Oud Zuid, Oosterbos, Nieuw Varne en Zuiderloo.

Er ligt een voorstel voor een participatietraject om te komen tot welstandsvrijheid of welstandsluwheid. De participatie vindt plaats door het vormen van een klankbordgroep met belanghebbenden (ter advies) en het houden van een inloopavond (ter raadpleging).

Wijken
Het inhoudelijke vertrekpunt zijn de scenario’s voor welstandsvrijheid/-luwheid in de bestaande wijken Plan Oost, Oud Zuid en Oosterbos, en de stedenbouwkundige plannen voor Nieuw Varne en Zuiderloo, zoals besproken in een eerdere raadsinformatieavond op 24 januari van dit jaar:

  • Plan Oost: regelmatige verkaveling met rijtjeshuizen. Scenario: welstandsvrij in binnengebied. Dat maakt het gebied als totaal “welstands-luw”.
  • Plan Oud Zuid, omgeving zuidkant Breedelaan: ook aan straatzijde grote diversiteit aan bouwvormen. Scenario: voor en achter welstandsvrij.
  • Oosterbos: huizen staan ver terug van straat en met veel tussenruimte. Scenario: volledig welstandsvrij
  • Zuiderloo en Nieuw Varne: welstandsvrijheid kan worden “ingebed” in stedenbouwkundig plan. Scenario: meegegeven is aan de ontwikkelaars om in de planontwikkeling te onderzoeken of een deel van het plan welstandsvrij kan worden.

Stappenplan
Als de raad instemt, start het 10 stappenplan van aanpak nog deze maand met algemene informatieverstrekking en een oproep voor de klankbordgroep. In september vindt de inloopavond plaats en in november worden de resultaten bekend gemaakt. De uitkomsten kunnen de gemeenteraad in december doen besluiten tot aanpassing van de Welstandsnota voor een proefperiode van 5 jaar.

De gemeenteraad vergadert vanavond vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering wordt voorgezeten door burgemeester Hans Romeyn en is openbaar toegankelijk, koffie en thee zijn gratis. De volledige agenda en de vergaderstukken zijn online te raadplegen.

Maandag 7 mei 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-10-18 PCC en gemeente Heiloo geven elkaar rekenles.
2023-02-02 De verbouwing van de muziekschool in Heiloo valt zes ton duurder uit.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2022-11-10 Voormalig ING-pand aan het Looplein wordt eindelijk verbouwd.
2022-03-09 De poorten gaan dicht: eigen inwoners eerst bij nieuwbouwwoningen.
2022-02-16 Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan in aangepaste vorm verder
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-07-08 Heiloo geeft groen licht voor 57 woningen aan zuidkant

Meer nieuws met welstand verbouwing nieuwbouw


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant