Nieuws

Proef welstandsvrijheid van start

ARCHIEF: Woensdag 16 mei 2012 HEILOO - De gemeenteraad heeft ingestemd met een proef om in drie wijken (deels) welstandsvrij bouwen mogelijk te maken. De komende periode onderzoekt de gemeente of daarvoor bij de bewoners interesse is.

De gemeente mag van het rijk zelf haar welstandsbeleid bepalen. Dat betekent dat de gemeente zelf mag zeggen welke bouwplannen zij aan de welstandscommissie voorlegt en in welke mate de commissie de plannen mag beoordelen.

Experiment
Als experiment om meer bouwvrijheid te geven, is een aantal scenario's ontwikkeld voor een mate van welstandsvrijheid in de wijken Plan Oost, rond het zuidelijke deel van de Breedelaan en in het Oosterbos. Het is een experiment en na vijf jaar bekijkt de gemeente of zij de welstandsvrijheid uitbreidt, aanpast of intrekt.

Meepraten
De inwoners van de drie wijken zijn de eerste belanghebbenden als het gaat om de woonomgeving. "De gemeente gaat daarom de visie van bewoners peilen in een klankbordgroep en tijdens een inloopavond. Ook professionele belanghebbenden zoals architecten en bouwers worden bij de proef betrokken", meldt de gemeente.

Samenhang
"De mate van welstandsvrijheid hangt vooral af van de samenhang", licht men toe. "Gebouwen, wegen en het groen vormen samen de openbare ruimte. Natuurlijk zijn de gebouwen zelf voornamelijk een zaak van de eigenaren. Maar waar ze deel uitmaken van de openbare ruimte ontstaat er ook een gezamenlijk belang. Aan de andere kant zijn er ook situaties waar bouwactiviteiten weinig zichtbaar zijn vanaf de straat. Daar is wellicht meer bouwvrijheid mogelijk."

Planning
Met inbreng van de klankbordgroep worden de scenario's in september op een inloopavond aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden gepresenteerd en besproken. "De reacties die de gemeente ontvangt geven richting aan een voorstel voor welstandsvrij bouwen. Dit voorstel wordt begin 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd."

Woensdag 16 mei 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2018-09-28 Lintje voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet
2013-08-29 Beeldkwaliteitsplan voor Nieuw Varne
2013-07-16 VVD: 'Schaf de welstandscommissie af!'
2013-05-24 Meer bouwvrijheid vanaf oktober
2012-11-02 Welstandsvrij, niet vergunningvrij
2012-09-14 Meedenken over welstandsvrijheid
2012-07-25 Houten kop in Middeleeuwse put
2012-05-16 Proef welstandsvrijheid van start
2012-05-07 Gemeenteraad bespreekt welstandsvrijheid

Meer nieuws met welstand