Nieuws

Huur van Het Trefpunt opgezegd

ARCHIEF: Donderdag 24 mei 2012 HEILOO - De gemeente heeft de huur van Het Trefpunt met ingang van 1 januari 2013 opgezegd. Het Open Huis wordt echter geen centrum voor welzijnswerk, zoals eerder werd geadviseerd.

De gemeente Heiloo en woningcorporatie Kennemer Wonen hebben vandaag gesproken met de Stichting Trefpunt, hoofdhuurder van het gebouw Het Trefpunt. Ook de Samenwerkende Bonden voor Ouderen (KBO en ANBO) en de Stichting Welzijn Heiloo waren hierbij uitgenodigd.

Visie op welzijn
De gemeente ontwikkelt momenteel een nieuwe visie op welzijn in brede zin, als uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die in de tweede helft van 2012 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Deze visie zal bepalend zijn voor het toekomstig welzijnswerk in Heiloo.

"De gemeente wil bij de bepaling van de visie niet gebonden zijn aan de huidige beheersstructuur met Kennemer Wonen en wil daarom de vijfjarige overeenkomst met Kennemer Wonen niet verlengen", aldus een woordvoerder.

Aparte afspraken
In het gesprek is de hoofdgebruikers toegezegd dat de gemeente vanaf januari 2013 separate overeenkomsten wil aangaan over het gebruik van de accommodatie Het Trefpunt. "Hierover zullen met de gebruikers in de komende tijd nadere afspraken worden gemaakt."

Open Huis valt af
Burgemeester en wethouders hebben afgelopen dinsdag bovendien twee aanverwante besluiten genomen in het kader van de visie op welzijn en het accommodatiebeleid. Zij hebben besloten dat het Open Huis geen huisvesting kan bieden aan welzijnsvoorzieningen, zoals een commissie van goede diensten eerder adviseerde.

Ook is besloten dat er een nieuwe stichting moet komen voor het bestuur en het beheer van cultureel-maatschappelijk accommodaties. Hierover praat het college verder met de raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 11 juni aanstaande.

Donderdag 24 mei 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-12-22 Trefpunt, Muziekschool en bieb krijgen toch compensatie
2023-11-15 Beverwijkers helpen elkaar: buurtcentrum gevuld met cadeaus
2023-11-08 Koffie met wat lekkers op Dag van de Mantelzorg
2022-11-20 ’Durf vooral om hulp te vragen’.
2022-02-10 Een website om afspraakjes te maken in de buurt: een wandeling, even sporten.
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties

Meer nieuws met trefpunt openhuis welzijn


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Trefpunt Heiloo
bron: Trefpunt Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn