Nieuws

Gemeente wil marktconforme grondprijs

ARCHIEF: Vrijdag 1 juni 2012 HEILOO - De gemeente wil meer marktconforme en actuele prijzen hanteren voor grond die zij verkoopt, en wil daarom overstappen op een andere methode voor grondprijsbepaling.

De huidige economische ontwikkelingen, ondermeer de stagnerende woningmarkt, het onder druk staan van de projectontwikkelaar en bouwers en het voortschrijdend inzicht over de grondwaarde hebben er toe geleid dat de Nota grondprijzen van 2009 al in 2012 herzien wordt.

Grondquote
De grondprijzen worden tot nu toe berekend op basis van een grondquote, het percentage van de vrij op naam prijs voor vrije sector woningen en een vaste grondprijs voor sociale woningbouw door een woningcorporatie. Deze quotes zijn niet meer marktconform omdat er in de huidige markt noodzaak is tot maatwerk.

"Uitgangspunt is dat de gemeente Heiloo voor de grond vraagt wat deze waard is: niet meer en niet minder", laten burgemeester en wethouders in hun voorstel weten. "Dit draagt ook het meest bij aan de verschuiving van het actieve naar het meer faciliterende karakter dat het Heilooër grondprijsbeleid voor ruimtelijk beleid heeft. Grondprijsbeleid is immers geen doel op zich en moet ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunen."

Residuele berekening
Daarom wil de gemeente overstappen om de zogenaamde residuele berekening, een methode die marktpartijen het meest gebruiken in de waardebepaling van grond voor hun ontwikkelingsportefeuille. Grondprijs wordt berekend als de restwaarde van de commerciële waarde van het vastgoed, verminderd met de investeringskosten (bouw- en bijkomende kosten).

"Het residueel berekenen van de grondprijzen en het loslaten van de grondquotes heeft wel gevolgen voor de opbrengsten van de diverse Grondexploitaties. De opbrengsten van de grond wordt lager", voorspelt de gemeente. De commissie Openbare Ruimte van de gemeenteraad zal het voorstel op donderdag 14 juni 2012 behandelen.

Vrijdag 1 juni 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-10-18 PCC en gemeente Heiloo geven elkaar rekenles.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2022-03-09 De poorten gaan dicht: eigen inwoners eerst bij nieuwbouwwoningen.
2022-02-16 Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan in aangepaste vorm verder
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-07-08 Heiloo geeft groen licht voor 57 woningen aan zuidkant
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo

Meer nieuws met grondprijs nieuwbouw


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant