Nieuws

Open dag bij rioolwaterzuivering

ARCHIEF: Zaterdag 16 juni 2012 HEILOO - Na jaren van bouwen is de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kanaalweg gereed en in gebruik genomen. Op zaterdag 7 juli is er een open dag zodat het publiek een kijkje kan nemen.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de rioolwaterzuivering (rwzi) in Heiloo vernieuwd en uitgebreid. Ook de leiding waardoor het gezuiverde afvalwater naar het Noordhollands kanaal wordt getransporteerd, is vergroot.

Noodzaak
De maatregelen waren nodig omdat het afvalwateraanbod de komende tien jaar stijgt. "De groei wordt veroorzaakt doordat het afvalwater uit Alkmaar Zuid en de Boekelermeer naar de rwzi in Heiloo afgevoerd zal gaan worden in plaats van naar de rwzi in Alkmaar", weet men.

Duurzaam
"Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater aan strengere milieu-eisen gaan voldoen. Het hoogheemraadschap houdt in dit project sterk rekening met duurzaamheid en let daarbij vooral op een laag energieverbruik." Zo'n 70% van de benodigde energie voor de zuiveringsinstallatie wordt teruggewonnen uit de gassen die vrijkomen door slibvergisting.

Bouw
De werkzaamheden zijn in september 2009 gestart. De nieuwe effluentleiding en het uitstroomwerk zijn begin 2010 in bedrijf genomen. In juli 2010 is de bouw van de nieuwe rwzi gestart en eind 2011 is de installatie in gebruik genomen. Op 5 juli aanstaande wordt de officiële opening van het complex verricht.

Open dag
Op zaterdag 7 juli 2012 houdt het hoogheemraadschap een open dag bij de rwzi voor het publiek. Vanaf 10.00 uur zijn bezoekers welkom om een kijkje te komen nemen. Men geeft inzicht in het zuiveringsproces en het waterbeheer met rondleidingen op de rioolwaterzuivering.

Zaterdag 16 juni 2012 − bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2022-07-08 Snoeiwerkzaamheden en rioolinspectie Stationsweg
2020-10-21 Heiloo gaat warmtenet onderzoeken, maar kijkt ook naar andere bronnen dan de HVC.
2020-01-29 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Cocensus
2019-10-03 Gemeentelijke belastingaanslagen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari 2020 naar Concensus
2017-03-09 Wonen in Noord-Holland: hier betaal je de meeste belasting en hier de minste
2016-10-10 Waterdag 2016 - Water en veiligheid
2015-12-25 Aanslag Heiloo stijgt met 5 procent
2015-04-23 Verkeershinder door rioolrenovatie
2015-03-17 Actie regenwatertuin verlengd

Meer nieuws met riool rwzi


Bron: Martijn Mol
bron: Martijn Mol
Bron: Gebr.van der Veekens
bron: Gebr.van der Veekens
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Sabine Draaijer
bron: Sabine Draaijer