Nieuws

Boerderijerven uit vroege middeleeuwen

ARCHIEF: Maandag 18 juni 2012 HEILOO - Archeologisch onderzoek in Zuiderloo heeft maar liefst drie boerderijerven uit de vroege middeleeuwen opgeleverd. De vondst is belangrijk voor de geschiedenis van de regio.

In opdracht van de gemeente Heiloo heeft archeologisch onderzoeksbureau Diachron UvA bv, samen met vrijwilligers van de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna, de afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd in Zuiderloo. Hierbij zijn drie boerderijerven gevonden, die van elkaar gescheiden waren door afwateringsgreppels.

Deze nederzetting uit de vroege middeleeuwen (600-900 na Chr.) stamt uit de tijd van de Friezen en Franken, en de komst van Willibrord en andere missionarissen naar Kennemerland. In de eeuwen dat mensen hier woonden, hebben zij de boerderijen en schuren telkens op een iets andere plaats op het erf vernieuwd.

Woonstalhuizen
In totaal hebben de onderzoekers de aanwezigheid van zo’n 18 gebouwen vastgesteld, waarvan een deel doorliep buiten het op te graven gebied. De boerderijen waren zogenoemde woonstalhuizen, met in de ene helft van de boerderij het woon/werkgedeelte en in de andere helft de stalling voor het rundvee.

Waterputten
De aangetroffen waterputten stammen ook uit de lange bewoningsperiode. Het hout van de putschachten onder de grondwaterspiegel zijn bewaard gebleven. Dit leverde veel informatie op over houtgebruik en over het timmermansvak in de vroege middeleeuwen, omdat voor de bouw van deze putten regelmatig sloophout uit gebouwen werd gebruikt.

Grondsporen
Uit de grondsporen zijn verder veel aardewerkscherven en botresten geborgen. Deze opgravingen geven een indruk van het eet- en leefpatroon van de bewoners. Vermeldingswaardige metaalvondsten zijn een bronzen Romeinse munt die in de vroege middeleeuwen als hanger is gebruikt en een steeksleutel.

Brede duinrug
"We zijn er achter gekomen dat de vroegmiddeleeuwse bewoning van Heiloo niet bij het Witte Kerkje is, maar op andere plekken in Heiloo kan worden verwacht. Zuiderloo ligt dan ook op een van oudsher gunstig bewoonbare brede duinrug, waar mensen al duizenden jaren gebruik van maken", weet de gemeente.

Men kijkt terug op een succesvolle opgraving, met belangrijke resultaten voor de geschiedenis van Heiloo en omstreken. Het onderzoek was een vervolg op het onderzoek dat vorig jaar plaatsvond ten oosten van de Spanjaardslaan, waarbij ondermeer akkers, een graf met palenkrans en een bijzondere stenen hamerbijl met houten steel uit de Bronstijd (ca. 2.000-800 voor Chr.) werden ontdekt.

Maandag 18 juni 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-07-25 Er worden fietspad-paaltjes gestolen in Heiloo en dat is niet voor het eerst.
2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-08 De Jeneverbes de groenste straat van Heiloo
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2020-09-01 Zuiderloo verrijst wijkje voor wijkje uit het zand.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo

Meer nieuws met archeologie zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling