Nieuws

Betaalbare koopwoningen voor Heiloo

ARCHIEF: Maandag 25 juni 2012 HEILOO - Sociale koopwoningen, bedoeld voor de lagere inkomens, zijn na jaren van prijsstijgingen voor deze doelgroep niet meer financieel bereikbaar. Heiloo-2000 wil betaalbare koopwoniningen behouden.

Om te voorkomen dat sociale koopwoningen onbetaalbaar worden, is in andere gemeenten een nieuwe mogelijkheid ontwikkeld om woningen betaalbaar te bouwen voor starters. Deze woningen blijven op langere termijn, na doorstroming van de oorspronkelijke eigenaren, behouden voor de lagere inkomens.

De gemeente Zaanstad heeft een systeem van de Betaalbare Koopwoningen ontwikkeld. Hierover is in april in de raadscommissie Openbare Ruimte een presentatie gegeven. Daarna is het onderwerp opnieuw op tafel gekomen en is een initiatiefvoorstel opgesteld.

Betaalbare Koopwoningen Heiloo
"Voor Heiloo kan deze formule zonder extra tranches een extra element zijn om de nieuwbouwplannen ten behoeve de verkoop een extra impuls te geven", weet Tijmen Valkering van Heiloo-2000. "Voor de toekomst betekent dit dat voor de lagere inkomens een voorraad woningen in het sociale segment behouden blijven."

Heiloo-2000 wil dat het college van burgemeester en wethouders een businessplan uitwerkt om in Heiloo te komen tot een project Betaalbare Koopwoningen Heiloo. Dat zou moeten worden ingezet in de nog te realiseren nieuwbouwprojecten Zuiderloo, Zandzoom en eventueel volgende projecten.

Besluit
Maandag 2 juli aanstaande bespreekt de gemeenteraad het initiatief van Heiloo-2000. Op basis van de door het college opgestelde business plan zou men dan in december een besluit kunnen nemen over het project Betaalbare Koopwoningen Heiloo.

Maandag 25 juni 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2020-07-31 Heiloo mag 1.300 woningen bouwen door stikstofverrekening
2020-06-23 Uitstel voor plannen nieuwbouw Landgoed Willibrordus Heiloo
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2020-01-29 Samenwerken aan nieuwbouw, investeringen, duurzaamheid
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
2019-08-03 Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt
2019-04-26 Gemiddelde huizenprijs in Heiloo €3.125 per m2
2018-06-19 Opmeerse ambtenaren op straat door brand zonnepanelen op dak gemeentehuis

Meer nieuws met nieuwbouw koopwoning


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant