Nieuws

Nieuw Baafje met binnenbad

ARCHIEF: Zaterdag 30 juni 2012 HEILOO - De lokale CDA en PvdA hebben met een projectontwikkelaar een visie ontwikkeld voor een nieuwe recreatiezone met een zwembad voor alle seizoenen.

Zwembad Het Baafje in de huidige vorm kent hoge exploitatiekosten. Het college moet bezuinigen maar wil kansen versterken en benutten. Het plangebied Zandzoom wordt herbezonnen en gefaseerd door de economische crisis.

Nieuw zwembad
Op basis van deze drie punten zijn de fracties van CDA en PvdA op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden. Met ontwikkelaar Rotteveel M4 heeft men een idee ontwikkeld. De kern is om in de hoek Vennewatersweg/Westerweg/Schipperslaan een brede recreatiezone te ontwikkelen, een campingpark met een nieuw zwembad dat zowel een buiten- als een binnenbad heeft.

Buitenplaats Heiloo
Men ziet diverse voordelen. Heiloo krijgt een volwaardige zwembadvoorziening gedurende het gehele jaar en de gemeente kan af van de jaarlijkse exploitatiekosten voor Het Baafje. De recreanten besteden geld in Heiloo, wat ondernemend Heiloo versterkt en het levert werkgelegenheid op. Men ziet ook kansen in duurzaamheid en regionale samenwerking.

Volgende stap
Het concept als initiatief moet verder worden uitwerkt in een concreet voorstel met een financieel plaatje. Dat zou eind van dit jaar door de gemeenteraad kunnen worden besproken. Als men besluit door te gaan met de plannen, dan kan in voorjaar 2013 een intentieovereenkomst worden getekend.

Op maandag 9 juli 2012 om 19.00 uur bespreekt de gemeenteraad eerst de kaderbrief. Daarna volgt het initiatiefvoorstel van de fracties van het CDA en PvdA. Deze raadsvergadering is de laatste voor het zomerreces dat duurt tot september.

Zaterdag 30 juni 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2022-07-23 ’Het Baafje dicht? De mensen schrokken zich rot’.
2022-05-08 Zomers weer onderweg: zwembaden en ijssalons staan te trappelen
2021-08-30 Baantjes trekken in Het Baafje, voor het diabetesfonds.
2021-01-12 Start renovatie Baafje
2020-12-14 Sportscholen en zwembaden dicht.
2020-09-11 Baafje en Bever toch blij.
2020-08-24 Zondag 6 september: Afsluiting zwemseizoen
2020-08-24 Veel zwembaden staat water aan de lippen: "Geld is hard nodig"
2020-07-02 De Spetters uit Heiloo trekken al vijftig jaar hun baantjes: ’Vlinderslag?

Meer nieuws met zwembad


Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: ~Janneke Mars~
bron: ~Janneke Mars~
Bron: JeugdbrandweerHeiloo
bron: JeugdbrandweerHeiloo
Bron: Jasper Jeukens
bron: Jasper Jeukens