Nieuws

Betaald parkeren bij extra bezuiniging

ARCHIEF: Vrijdag 6 juli 2012 HEILOO - Als er extra bezuinigingen nodig zijn bij de gemeente dan is betaald parkeren in Heiloo een optie, dat stelt het college in de Kaderbrief 2012-1016.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in september is het aan het nieuwe kabinet welke maatregelen zij verder zullen inzetten en doorzetten om tot gezonde overheidsfinanciën te komen. Een extra bezuinigingsronde in 2014 wordt hierbij zeker niet uitgesloten.

Om tot een sluitende begroting te komen in geval van extra bezuinigingen, wil de gemeente op het welzijnswerk scherper formuleren welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidies. Ook op sportgebied wordt scherper gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen.

Inkomsten verhogen
"Naast het verlagen van de uitgaven in de subsidiesfeer willen wij extra inkomsten genereren door de bouwleges kostendekkend te maken, betaald parkeren in te voeren en de OZB te verhogen", laat het college weten. Extra bouwregels en -toezicht moeten 150.000 euro opleveren, het betaald parkeren 100.000 euro.

"Verder wordt ook binnen de organisatie gekeken of alle huidige werkzaamheden moeten worden blijven uitgevoerd en zo ja of dit kan in samenwerking met andere gemeenten. Het streven is om te komen tot een uitvoeringsarme gemeente die wel de regie in handen houdt."

Fusie niet uitgesloten
Mocht de beleidsruimte voor gemeenten verder afnemen of mocht er noodzaak zijn tot verdere verlaging van de uitgaven dan is het niet ondenkbaar dat ook op bestuurlijk niveau wordt overgegaan tot een verdergaande vorm van samenwerking uitmondend in fusie met andere gemeenten.

Richting
De voorkeursrichtingen voor extra bezuinigingen staan in de Kaderbrief 2012-2016, die wordt behandeld in de raadsvergadering aanstaande maandag 9 juli 2012 om 20.00 uur. Daarbij worden ook de algemene beschouwingen door de politieke partijen uitgesproken.

Wethouder Financiën Hero Veger: "We krijgen de komende jaren te maken met stevige bezuinigingen. Dat is onontkoombaar. Met de voorstellen die het college nu aan de raad doet hebben we vanaf 2014 een sluitende begroting. De raad geeft ons aanstaande maandag een richting aan het college voor de begroting 2013 en verder."

Vrijdag 6 juli 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2019-02-15 Parkeren op en rond de Vinkenbaan
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo

Meer nieuws met bezuiniging parkeren


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo