Nieuws

Half miljoen voor duurzaamheid

ARCHIEF: Donderdag 12 juli 2012 HEILOO - De gemeente ontvangt volgend jaar ruim anderhalf miljoen euro uit de verkoop van NUON aandelen. Een derde daarvan wordt gereserveerd voor duurzaamheidsmaatregelen.

In 2013 wordt een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro ontvangen uit de opbrengst van de verkoop van aandelen in het energiebedrijf, dat voorheen in handen van de overheid was. Daardoor ontstaat op de begroting van dat jaar een overschot van bijna 1,4 miljoen.

Duurzaamheid
Vorig jaar bij de algemene beschouwingen is al gevraagd een reserve voor duurzaamheidmaatregelen in te stellen voor de vrijkomende gelden. "De instelling van zo’n reserve voor het duurzaam benutten van de NUON gelden tot nu toe niet heeft plaatsgevonden", weet de fractie van D66-GroenLinks.

Motie
D66-GroenLinks heeft afgelopen maandag nogmaals een motie voor een reserve voor duurzaamheidsmaatregelen ingediend. Het college werd daarin verzocht van de vrijkomende NUON gelden ten minste een derde, afgerond op 500.000 euro, in de reserve te storten. Bijna alle fracties stemden voor, alleen de VVD-fractie stemde tegen.

Zuiderloo
"De reserve van een half miljoen uit de NUON-gelden is bedoeld om bijvoorbeeld het Zuiderloo aantrekkelijker te maken voor nieuwe bewoners door een deel van de kosten te vergoeden voor intiatieven op het gebied van duurzame energie van eigen bodem zoals een warmtepomp of zonnecollectoren."

Donderdag 12 juli 2012 − bron: D66-GroenLinks

2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2020-02-07 Wethouders sparren met leerlingen Elckerlyc over energiebesparing
2020-01-29 Samenwerken aan nieuwbouw, investeringen, duurzaamheid
2019-12-02 Winnaars van de NHN Business Awards
2019-11-15 Rugstreeppad terug van weggeweest in Zuiderloo
2019-07-11 Naar aanleiding van gesprekken met bewoners

Meer nieuws met nuon duurzaam zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo