Nieuws

Controle op overlast bij hangplekken

ARCHIEF: Woensdag 12 september 2012 HEILOO - Buitengewoon opsporingsambtenaren zien erop toe dat Heiloo schoon, veilig en leefbaar blijft. Zij zullen samen met politie controleren bij hangplekken van jongeren.

Handhaving van regels kan niet zonder toezicht. Toezicht wordt in Heiloo preventief ingezet door twee Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) die iedere dag zichtbaar in de gemeente aanwezig zijn. Zij dragen een uniform met het logo van een ‘buitengewoon opsporingsambtenaar' en het logo van de gemeente Heiloo.

Bevoegdheid
De Boa’s voorzien de inwoners van Heiloo van informatie over wat wel en niet is toegestaan. Zij spreken mensen aan op hun gedrag, geven mondelinge waarschuwingen, maar ook delen zij boetes uit. Bijvoorbeeld bij verkeersonveilige situaties, bij handhaving van de blauwe zone of bij milieudelicten zoals het dumpen van asbesthoudende stoffen.

Hangplekken
Er wordt door de Boa's en de politie gecontroleerd bij de hangplekken op het alcoholverbod, baldadigheid en tijden dat er rondgehangen mag worden. Ook bij het onderzoeken van klachten van bewoners worden de Boa’s ingezet en deze spreken de jongeren er direct op aan.

Maatregelen
Als de jongeren zich niet aan de regels houden, zullen de Boa’s ter plaatse mondeling proberen de overtreding op te lossen. Bij echte ongeregeldheden zal, eventueel in samenwerking met de politie, andere maatregelen worden getroffen.

Woensdag 12 september 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-13 Jongeren zoeken knelpunten op fietspaden in Heiloo.
2022-11-14 Bijstandsgezinnen met thuiswonende jongeren niet meer gekort
2022-08-15 Man springt door etalageruit na politieachtervolging
2022-05-03ʉ۪Baudet maakt de hele politiek belachelijk.
2022-02-16 Burenoverlast? Zorg dat het niet uit de hand loopt
2022-02-08 Nieuwe Gouden Kans-trajecten voor jongeren
2021-12-08 Ben jij de inspirerende begeleider voor de jongerenraad?
2021-11-15 Jongeren steeds vaker geronseld als geldezel
2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event

Meer nieuws met overlast jongeren


Bron: CDAfractieheiloo
bron: CDAfractieheiloo
Bron: Boerderij Ter Coulster
bron: Boerderij Ter Coulster
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman