Nieuws

Controle op overlast bij hangplekken

ARCHIEF: Woensdag 12 september 2012 HEILOO - Buitengewoon opsporingsambtenaren zien erop toe dat Heiloo schoon, veilig en leefbaar blijft. Zij zullen samen met politie controleren bij hangplekken van jongeren.

Handhaving van regels kan niet zonder toezicht. Toezicht wordt in Heiloo preventief ingezet door twee Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) die iedere dag zichtbaar in de gemeente aanwezig zijn. Zij dragen een uniform met het logo van een ‘buitengewoon opsporingsambtenaar' en het logo van de gemeente Heiloo.

Bevoegdheid
De Boa’s voorzien de inwoners van Heiloo van informatie over wat wel en niet is toegestaan. Zij spreken mensen aan op hun gedrag, geven mondelinge waarschuwingen, maar ook delen zij boetes uit. Bijvoorbeeld bij verkeersonveilige situaties, bij handhaving van de blauwe zone of bij milieudelicten zoals het dumpen van asbesthoudende stoffen.

Hangplekken
Er wordt door de Boa's en de politie gecontroleerd bij de hangplekken op het alcoholverbod, baldadigheid en tijden dat er rondgehangen mag worden. Ook bij het onderzoeken van klachten van bewoners worden de Boa’s ingezet en deze spreken de jongeren er direct op aan.

Maatregelen
Als de jongeren zich niet aan de regels houden, zullen de Boa’s ter plaatse mondeling proberen de overtreding op te lossen. Bij echte ongeregeldheden zal, eventueel in samenwerking met de politie, andere maatregelen worden getroffen.

Woensdag 12 september 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2018-08-28 Grijze tegel eruit, plant er in
2018-07-17 Museum krijgt bijzondere Romeinse armband van jonge schatzoekers: ''Ik dacht eerst dat ik rijk was''
2018-04-28 Jeugd geeft advies over jongeren in armoede
2018-03-06 Verkiezingsdebat 14 maart in Cultuurkoepel
2017-10-17 BUCH-gemeenten zoeken naar oplossingen vuurwerkoverlast
2017-09-28 Laat een schetsontwerp maken voor een groene tuin
2017-09-05 Veel meldingen van geluidshinder Schiphol in Castricum
2017-05-31 Luilak: wel herrie geen schade
2017-05-22 Bewoners Westerweg tevreden over werkzaamheden en resultaat

Meer nieuws met overlast jongeren


Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
 

Reacties