Nieuws

Doorgaan met versoberen

ARCHIEF: Maandag 1 oktober 2012 HEILOO - De gemeente wil doorgaan met het versoberen van de uitgaven, waarbij geen onomkeerbare maatregelen zullen worden genomen.

Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo biedt de gemeenteraad een begroting voor 2013 aan waarin de versobering doorgezet wordt. De gemeente Heiloo moet zoals alle gemeenten in Nederland bezuinigen.

Zorgvuldige afweging
Wethouder Financiën Hero Veger: "Na een zorgvuldige afweging van alle bezuinigingsmogelijkheden hebben we nu een begroting voor 2013 gerealiseerd zonder onomkeerbare maatregelen. Dat betekent dat alles wat we nu besluiten, we in betere tijden weer terug kunnen draaien. Samen met de raad hebben we besloten onze bezuinigingsmaatregelen over een periode van drie jaar te spreiden. Dit jaar kampen we nog steeds met een tekort, maar we volgend jaar hebben we weer een positief resultaat".

Besparingen
De gemeente Heiloo gaat in haar begroting uit van een besparing van 554.000 euro. En komt daarmee uit op een tekort van 221.000 euro in 2013. In 2014 verwacht de gemeente 410.00 euro in de plus te komen.

De besparingen worden ondermeer gevonden in de volgende posten: er worden niet langer extra surveillanten ingehuurd voor het Stationsgebied (80.000 euro); de aanvullende zorgverzekering voor minima wordt verder afgebouwd (30.000 euro); er komt minder onderhoud op de sportvelden (23.000 euro) en op het verstrekken van hulpmiddelen en woningaanpassingen wordt 50.000 bezuinigd.

Omdat er in 2013 niet wordt gestart met het ondergronds inzamelen van huisvuil, kan de gemeente een besparing van 118.000 euro inrekenen. Ook op het vlak van bedrijfsvoering bespaart de gemeente. Er komt één fte minder personeel en op de Gemeenschappelijke Regelingen bespaart de gemeente 26.000 euro.  

Vooruitkijken en aan de slag
De begroting voor 2013 bevat niet alleen bezuinigingsmaatregelen. In 2013 maakt de gemeente een nieuwe toekomstvisie. Voor deze visie worden inwoners uitgenodigd voor bijeenkomsten en het is ook mogelijk om het proces interactief en digitaal te volgen. Twitter en Facebook spelen hierbij een rol.  

Daarnaast voert de gemeente een aantal maatregelen uit die de inwoners bij Het beste idee van Heiloo hebben aangedragen. Zo maakt de gemeente bij de straatverlichting gebruik van LED-lampen als de oude aan vervanging toe zijn, en dimt het 's nachts de verlichting.   

Zuiderloo krijgt steeds meer vorm en in 2013 nemen de eerste bewoners hun intrek in een groene wijk die aansluit bij de landelijke omgeving. De gemeente krijgt ook te maken met grote veranderingen in de zorg. Zo komt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeente en wordt de gemeente verantwoordelijk voor meerdere AWBZ-taken..

Maandag 1 oktober 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2023-09-28 Heiloo weigert nieuw geld voor de BUCH.
2022-11-14 College presenteert sluitende begroting 2023
2022-11-08 Geen geld voor leuke dingen, wel veel plannen
2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022
2021-05-10 Weinig steun in Heiloo voor BUCH-brandbrief Castricum.
2020-10-07 Sluitende begroting 2021
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2019-07-03 Kadernota Heiloo: Sluitende begroting voor 2020 en 2021

Meer nieuws met begroting bezuiniging


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel