Nieuws

Welstandsvrij, niet vergunningvrij

ARCHIEF: Vrijdag 2 november 2012 HEILOO - Burgemeester en wethouders willen door met welstandsvrij bouwen, maar dat betekent niet dat iedereen kan bouwen wat men wil.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo heeft besloten de raad voor te stellen te starten met een proef in drie wijken van Heiloo op het gebied van welstandsvrij bouwen. Een periode van onderzoek, brainstormen met een klankbordgroep en een inloopavond voor alle inwoners, ging hieraan vooraf.

Openbare ruimte
Bij de vaststelling van de huidige welstandnota in mei 2011 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd te onderzoeken of, en hoe, er welstandsvrij gebouwd kan worden in Heiloo. Hierbij moest wel rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarden van Heiloo. Dat zijn bijvoorbeeld de karakteristieke lintbebouwing, de monumenten en de samenhang in de openbare ruimte. Centrale vraag bij dit onderzoek was: hoe kunnen we de kwaliteit van de openbare ruimte in stand houden?

Experimenten
Samen met inwoners en professionals is hier in een aantal bijeenkomsten over gesproken. Mensen waren positief over de manier van betrekken van inwoners bij het proces. De reacties op welstandsvrij bouwen waren uiteenlopend en varieerden van “wees zuinig op de openbare ruimte” tot “het kan wat mij betreft nog veel verder, maak het hele dorp welstandsvrij”. Dit heeft geresulteerd in de volgende drie voorgestelde experimenten: 

• Een deel van Plan Oost. Hier vindt men veel rijtjeshuizen die het achtergebied afschermen. Het voorstel is de achterkant helemaal welstandsvrij te laten.
• Een deel van Oud Zuid (omgeving Breedelaan). Ook hier veel rijtjeshuizen met afgesloten binnenruimten. Hier is aan de straatkant al veel gebeurd, diverse aanbouwen vormen een bont geheel. Het voorstel is dit ook aan de straatkant helemaal welstandsvrij te laten.
• Gebieden zoals het Oosterbos. Gebouwen staan hier ver van de straat af en in het groen. Aanpassingen aan de woning hebben daardoor geen effect op het straatbeeld. Het voorstel is dit helemaal welstandsvrij te laten.

Daarnaast heeft de gemeente aan de ontwikkelaars van Nieuw Varne en Zuiderloo gevraagd of en hoe welstandsvrij bouwen een plek kan krijgen in deze wijken.

Geen welstand, wel vergunning
Het gaat hier om een experiment van vijf jaar. Hierna besluit de gemeente of het experiment bijgesteld of uitgebreid kan worden. Inwoners kunnen nog niet zomaar starten met het welstandsvrij bouwen, eerst moeten de commissie Openbare Ruimte en de raad zich er nog over buigen. Als alles volgens plan verloopt dan neemt de gemeenteraad er volgend voorjaar een besluit over.

Kan iedereen na een positief besluit dan bouwen wat hij wil? Nee, dan is het nog steeds zo dat inwoners wel een vergunning moeten aanvragen voor dezelfde zaken als nu het geval is, als ze willen aan- of verbouwen. Het verschil is dat inwoners niet meer met hun plan langs de welstandscommissie hoeven. Deze toets blijft dan achterwege.

Vrijdag 2 november 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2018-09-28 Lintje voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet
2013-08-29 Beeldkwaliteitsplan voor Nieuw Varne
2013-07-16 VVD: 'Schaf de welstandscommissie af!'
2013-05-24 Meer bouwvrijheid vanaf oktober
2012-11-02 Welstandsvrij, niet vergunningvrij
2012-09-14 Meedenken over welstandsvrijheid
2012-07-25 Houten kop in Middeleeuwse put
2012-05-16 Proef welstandsvrijheid van start
2012-05-07 Gemeenteraad bespreekt welstandsvrijheid

Meer nieuws met welstand