Nieuws

Vondsten in Archeologische Kroniek

ARCHIEF: Zondag 6 januari 2013 HEILOO - De Archeologische Kroniek van Noord-Holland geeft een overzicht van verschillende archeologische ontdekkingen.

Het is de vierde keer dat de provincie Noord-Holland zelf een kroniek uitbrengt. De inhoud is aangeleverd door  mensen uit de vakwereld en amateurarcheologen. Heiloo staat met twee vondsten genoemd.

Westerweg
Tijdens de opgraving aan de Westerweg in Heiloo in 2009 werden elf waterputten uit de Late Middeleeuwen (13de-14de eeuw) opgegraven. Bij de opgraving zijn nog twee tonnen gevonden afkomstig uit hanzesteden.

Eén ton is gedateerd na 1142 en komt uit het Elbegebied in de omgeving van Havelberg. Een andere ton is gedateerd na 1295 en komt uit de omgeving van Lübeck. "Deze tonnen, die zo achteloos eindigden in enkele Heiloër waterputten, zijn tastbare getuigen van de handel met de hanzesteden in de 12de-14de eeuw", zegt archeoloog Jan de Koning.

Zuiderloo
In het Zuiderloo bleken goedbewaarde sporen en vondsten vanaf de Midden Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd aanwezig te zijn. In het westelijke deel van het plangebied zijn opeengestapelde lagen met bewoningssporen en akkercomplexen gevonden, afgedekt door een stuifzandlaag die vanaf de Midden IJzertijd is afgezet.

Ook werden onder meer enkele paalgaten gevonden die tot een palenkrans rondom een grafheuvel bleken te behoren. Het grafmonument lag op de rand van het akkercomplex op een hoge duin, die boven het opkomende veen uitstak. "De overledenen werden gecremeerd, getuige de talrijke crematieresten in de heuvel", stellen archeologen Menno van der Heiden en Silke Lange vast.

Het veen groeide door, waarschijnlijk tot bijna over de grafheuvel. Enkele honderden jaren na het opwerpen van de eerste heuvel verschijnt een tweede heuvel (circa 900 voor Chr). Vanaf de Midden IJzertijd begint een lange periode van zandverstuivingen. Hierdoor worden het oude landschap en de grafheuvel bedekt onder een meters dik pakket zand. Pas bijna 1000 jaar later wordt het dan volledig veranderde landschap weer bewoond.

Download de Archeologische Kroniek (PDF, 9MB)

Zondag 6 januari 2013 − bron: Provincie Noord-Holland

2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-07-30 Vierduizend jaar oude weefkam in kuil
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo
2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-03-24 Archeologische resten gevonden
2019-09-26 Wandafwerking spooronderdoorgang Vennewatersweg

Meer nieuws met archeo kroniek


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: BrigitteSchuts
bron: BrigitteSchuts
Bron: Huis van Hilde
bron: Huis van Hilde
Bron: Karina Brouwer
bron: Karina Brouwer