Nieuws

Buurttuin vermindert vandalisme

ARCHIEF: Vrijdag 11 januari 2013 HEILOO - Een buurttuin in de wijk Ypestein wordt door de gemeente toegejuicht, men verwacht zelfs een vermindering van vandalisme.

In Heiloo is een bijzonder en waardevol initiatief ontstaan: een groep inwoners wil een buurttuin aanleggen in Ypestein. De gemeente werkt hieraan mee omdat het de sociale samenhang en de gezondheid in de wijk bevordert.

Mevrouw D. Reiche, bewoonster van de wijk Ypestein, heeft de gemeente gevraagd een buurttuin te maken in de wijk. Zij wil hierbij de scholen Meander en Paulusschool, de GGZ en de Buitenkans, ouderen, mensen met beperkingen en overige belangstellenden betrekken. De buurttuin draagt op die manier bij aan de sociale samenhang in de wijk Ypestein.

Positief
"Mensen bewegen tijdens het tuinieren en kinderen leren over de herkomst van de groenten die zij eten. Tevens zal de buurttuin waarschijnlijk bijdragen aan het verminderen van de vernielingen bij de betrokken scholen, omdat men niet snel afbreekt wat men zelf heeft opgebouwd", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Beoordelen
Er worden natuurlijk wel voorwaarden gesteld aan de buurttuin. "Zo willen we bijvoorbeeld dat minstens 70% van de omwonenden geen bezwaar heeft tegen de tuin, en dat het groene karakter behouden blijft." En mogen andere inwoners van Heiloo nu ook een buurttuin beginnen? "We beoordelen alle initiatieven afzonderlijk, maar juichen het idee van een buurttuin op zich toe."

Draaiboek
Heiloo is hiermee niet uniek, ook in andere gemeenten groeit de belangstelling voor buurttuinen. "In Tilburg is zelfs een draaiboek voor buurttuininitiatieven. Men ziet daar dat een buurttuin verbindt en dat de kosten voor groenonderhoud van de gemeente afnemen", aldus de gemeente.

Vrijdag 11 januari 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2023-08-31 De Derde Helft van start
2023-03-14 Elektrische deelauto’s groeien als kool.
2022-11-14 Isolatieactie en webinar
2022-10-06 VVD pleit voor geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.
2022-08-24 Duurzame showroom 27 augustus bij AH Ypestein
2022-08-04 Digitaal evenement Gluren bij de Duurzame Buren
2022-06-23 Uiterste datum zonnepanelenactie 30 juni
2022-05-17 Showroom Duurzaam Bouwloket op de markt
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld

Meer nieuws met buurttuin initiatief duurzaam


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: De Noord
bron: De Noord