Nieuws

Besluit Nieuw Varne is hard nodig

ARCHIEF: Dinsdag 29 januari 2013 HEILOO - Volgende week buigt de gemeenteraad zich voor de derde keer over het stedenbouwkundig plan voor de voormalige campingterreinen.

Bij de eerste behandeling van het plan voor Nieuw Varne staakten de stemmen bij een amendement. De tweede keer werd het voorstel van de agenda gehaald omdat er meer informatie nodig was.

Na een informele commissie Openbare Ruimte en beantwoording van schriftelijke vragen staat het voorstel opnieuw op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering op maandagavond 4 februari aanstaande.

Belangrijk
Fractievoorzitter Cees Rootjes van PvdA Heiloo vindt het van zeer groot belang dat de raad een besluit gaat nemen: "Aanvaarding van het plan betekent dat er 60 intramurele plaatsen beschikbaar komen en een groot aantal levensbestendige woningen. Dit is gezien de achterstand die Heiloo van eminent belang, daargelaten de nieuwe opvatting dat mensen zo lang als mogelijk thuis moeten blijven wonen."

Schande
Ook biedt het plan de mogelijkheid voor Stichting Wooninitiatief Heiloo om een tiental woningen te bouwen voor mensen met een geestelijke uitdaging. "Ik kan mij niet voorstellen dat er partijen in de raad zijn die dit laten lopen. Het zou voor Heiloo eigenlijk een schande zijn als dit niet lukt. Te meer omdat er geen directe alternatieve locaties beschikbaar zijn."

Update: Het NHD zit bij Heiloo-2000 op schoot en verklapt de uitkomst.

Dinsdag 29 januari 2013 − bron: Cees Rootjes

2021-07-20 Corona zegen en vloek voor zomerkampen
2021-06-17 Landschap Noord-Holland zoekt PR vrijwilliger
2021-06-10 Groen Kapitaal in de buurt gaat aan de slag
2021-06-07 Voorkom brand en laad de accu verstandig op
2021-05-26 Erop uit met de elektrische fiets?
2021-05-21 Kans om een mantelzorger in ’t zonnetje te zetten
2021-05-21 Buitengewoon Opsporingsambtenaren gaan digitaal
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-05-21 Koninklijke Onderscheiding voor Gerard Buitink

Meer nieuws met nieuwvarne zorg


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Buurtzorg
bron: Buurtzorg
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Bea Jansen
bron: Bea Jansen