Nieuws

De Springschans Oost wordt gesloten

ARCHIEF: Vrijdag 1 maart 2013 HEILOO - Het College van Bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) heeft het voornemen de locatie Oost van OBS De Springschans in Heiloo af te bouwen.

"Gezien het sterk teruglopend aantal leerlingen is het voornemen dat op deze dislocatie na de zomervakantie geen les meer wordt gegeven aan de onderbouwgroepen", laat Anita Veldman van ISOB weten.

"De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 krijgen dan op de hoofdlocatie van De Springschans in het centrum een plek. Per 1 augustus 2014 zullen dan ook de bovenbouwleerlingen naar Centrum worden overgeplaatst."

Jammer
De Raad van Toezicht van de ISOB is akkoord gegaan met dit voorgenomen besluit. Het college van burgemeester en wethouders is geïnformeerd. De wethouder onderwijs van de gemeente Heiloo, de heer J. Ouderkerken, reageerde met begrip: "Ik vind het jammer dat met het sluiten van de Springschans-Oost het openbaar basisonderwijs verdwijnt uit Plan Oost. Maar we hebben begrip voor de argumenten die het bestuur van de school hanteert".

Tekort leerlingen
OBS De Springschans bestaat uit een tweetal locaties. De hoofdlocatie in het centrum van Heiloo herbergt verreweg de meeste leerlingen (ongeveer 220). Daarnaast is in Heiloo-Oost een locatie met een beperkte omvang. Wel met een volledige opbouw van 4 tot 12 jaar, maar het aantal leerlingen ligt de afgelopen jaren al op een te laag niveau en daalt in het schooljaar 2013-2014 onder de 70. Deze leerlingen werden tot nu toe in vier groepen ingedeeld: een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8.

"Door de terugloop van het aantal leerlingen op deze dislocatie staat deze groepsindeling steeds meer onder druk. Op basis van het aantal leerlingen zouden voor het schooljaar 2013-2014 nog slechts drie groepen geformeerd kunnen worden. Het aantal kleuters (8) is te klein voor het formeren van een aparte kleutergroep. Ook de groep 3/4 is met 12 leerlingen te klein", meldt het ISOB.

"Vanuit onderwijskundig perspectief zijn de grenzen bereikt waarbinnen wij goed onderwijs kunnen organiseren en garanderen. Door de onevenredige groepsgrootte op beide locaties is er ook al langdurig sprake van scheefgroei in taakbelasting tussen collega’s van Centrum en Oost."

Stand van zaken
De afgelopen jaren zijn er volgens het ISOB veel extra inspanningen gedaan om een groei van het aantal leerlingen te realiseren en daarmee de locatie in Plan Oost open te houden. "De school heeft zich nadrukkelijk planmatig in de wijk geprofileerd a.d.h.v. een communicatieplan. De school heeft een andere managementstructuur opgezet en getracht uit te breiden in peuteractiviteiten en brede school activiteiten. De school heeft de samenwerking ouders-school verbreed en verdiept. Er is extra geld beschikbaar gesteld om tegemoet te komen aan de extra personele en de dubbele materiële kosten."

Door medegebruik van de Benedictusschool en door medegebruik van buitenschoolse opvang is de exploitatie van het schoolgebouw mogelijk gemaakt. "Dit alles inmiddels over een periode van vijf jaar. En niet te vergeten de renovatie van het gebouw waardoor een aantrekkelijk en gezond schoolgebouw is gerealiseerd. De komende jaren zal het medegebruik afnemen, waardoor de dislocatie voor de ISOB nauwelijks exploitabel is te houden."

Grote teleurstelling
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 blijven nog één schooljaar op de locatie Oost. Het voornemen is om ook hen per 1 augustus 2014 over te plaatsen naar de hoofdlocatie Centrum, waarmee de locatie Oost definitief wordt gesloten. Dinsdagavond is de medezeggenschapsraad over dit voorgenomen besluit geïnformeerd en op woensdagavond de ouders van de betreffende locatie. Op een emotionele avond werd door de ouders met grote teleurstelling gereageerd op het sluiten van deze locatie waarmee het openbaar onderwijs uit Plan Oost op termijn verdwijnt.

Vrijdag 1 maart 2013 − bron: ISOB

2022-11-14 Plantestafette in Noord-Holland van start
2022-03-25 Kits Oonlie moet klaslokalen voor kinderopvang in Heiloo ontruimen, zegt de rechter.
2022-03-11 Van 0 tot 12 jaar onder één dak.
2021-12-18 De muziekschool wordt mooier en groter, maar wie gaat die 1,3 miljoen betalen?
2021-10-27 Schoolplein Paulus Kindcentrum stukje groener
2021-10-26 Doe mee aan de plat estafette
2021-10-15 Plantestafette
2021-10-13 Kinderen gaan op school weer iets maken van weggegooide spullen.
2021-10-07 Inleveractie van messen 12 en 15 oktober 2021

Meer nieuws met school springschans


Bron: Gijs Nolet
bron: Gijs Nolet
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo
Bron: Johan Steenhoek
bron: Johan Steenhoek
Bron: Joyce van Achthoven
bron: Joyce van Achthoven