Nieuws

Nog 3 miljoen extra bezuinigen

ARCHIEF: Vrijdag 12 april 2013 HEILOO - Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om een extra bedrag van bijna 3 miljoen euro structureel te besparen.

Ook in Heiloo moet flink bezuinigd worden. Met bijna 3 miljoen euro aan extra structurele bezuinigingen verwacht het college op termijn een sluitende begroting te krijgen.

De bezuinigingen zullen voor iedereen merkbaar zijn. Het voorstel is om bezuinigingen door te voeren op gemeentelijke taken en daarnaast om subsidies te verlagen en inkomsten te verhogen.

Extra besparen
"Afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Heiloo al een aantal bezuinigingsmaatregelen genomen. Onder andere als gevolg van het regeerakkoord en tegenvallende resultaten uit de grondexploitaties moet de gemeente extra besparen om de begroting sluitend te krijgen", meldt men.

In de raadsvergadering maandag 22 april om 19.00 uur bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college en stelt de richtlijnen vast voor de kaderbrief. De gemeenteraad behandelt de kaderbrief in de raadsvergadering van 4 juli. Uiteindelijk wordt op 4 november de begroting vastgesteld met daarin de maatregelen om tot een sluitende begroting te komen.

Link: geef jouw tip voor een bezuiniging op het forum

Vrijdag 12 april 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo
2015-05-13 Ondertekening beheerovereenkomst Beestenboetje

Meer nieuws met bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo