Nieuws

Lintjesregen: 7 Koninklijke onderscheidingen

ARCHIEF: Vrijdag 26 april 2013 HEILOO - Vanmorgen heeft burgemeester Romeyn Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mevrouw Meurs, mevrouw De Wildt-Tesselaar, de heer Knegt, de heer Beers, de heer Smit, de heer Ouderkerken en de heer Kleef.

De lintjes werden opgespeld tijdens de Algemene Gelegenheid 2013 in de Witte Kerk. Ter gelegenheid van de troonswisseling ontvingen de onderscheiden personen ook een speciale euromunt met een dubbelportret.

Een groen hart
Else Meurs (1940) zet zich al 25 jaar in voor de paddenwerkgroep Heiloo. In het voorjaar trekken padden, kikkers en salamanders massaal vanuit het Heilooërbos naar de Zandersloot. Dankzij de Paddenwerkgroep Heiloo, waar Meurs de werkzaamheden coördineert, overleven de dieren deze gevaarlijke tocht. Meurs zet zich niet alleen in voor de paddenwerkgroep, maar zij is ook al jaren actief op ander milieugebied. Zo is zij al tien jaar voorzitter van Milieucontact Heiloo, en heeft zij zich de afgelopen jaren ingezet op tal van andere terreinen. Bijvoorbeeld tegen onkruidbestrijdingsmiddelen en het kappen van bomen. Haar groene hart blijkt daarnaast uit de talrijke overleggen waar zij zitting in had zoals bijvoorbeeld de klankbordgroepen Zandzoom en Boekelermeer, en het topoverleg met Schiphol over vliegtuigoverlast.

Else Meurs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bezige bij en altijd zorg voor anderen
Maria de Wildt-Tesselaar (1917) is een bijzondere vrouw. Tot vorig jaar gaf deze 95-jarige geschiedenislessen op de basisschool in Obdam. Zij vertelde met veel inzet en enthousiasme over de oorlogsperiode. Geen kindervraag was haar te gek, en na afloop deelde zij Oudhollandse snoepjes uit. Tijdens de oorlog fietste zij wekelijks van Harenkarspel naar Utrecht om het gezin van haar zus eten te brengen. Maar De Wildt-Tesselaar heeft nog veel meer gedaan in haar leven. Zo was zij altijd in de weer voor de Ouderenbond en de Willibrordusparochie in Heiloo. Na haar 90-ste verjaardag bracht zij nog, met haar rollator, het verenigingsblad rond in Heiloo. Als weduwe met zes kinderen onder de zes heeft zij het in haar leven beslist niet gemakkelijk gehad. Toch heeft zij altijd oog voor anderen gehad in haar omgeving. Zo nam zij in 1960 een jongeman op in haar gezin, die vanuit haar huis getrouwd is.

Maria de Wildt-Tesselaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sportief en actief
Frank Knegt (1961) is al vanaf de oprichting van basketballvereniging Flashing Heiloo de spil van de vereniging. Hij was oprichter, bestuurslid, erelid, trainer en coach bij deze sportclub. Daarnaast is hij bestuurslid geweest bij de Nationale Basketballbond. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de basketballsport in Nederland. Zo vertegenwoordigde hij het rayon Noord-Holland in de landelijke automatiseringscommissie van de basketballbond. Ook nu hij sinds vorig jaar geen bestuurslid meer is, zet hij zich enthousiast in als trainer en coach, en als ‘regelaar’ voor de website, de papiercontainers, de aanvraag van dispensaties en het wedstrijdsecretariaat.

Frank Knegt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van brandweer tot ijsbaan
Nicolaas Beers (1938) is al vanaf de jaren ‘70 een actieve vrijwilliger. Hij staat altijd klaar om een handje te helpen. Zo begon hij in 1972 bij de vrijwillige brandweer bij wat toen nog “Stichting de Willibrord’ heette. Gedurende 25 jaar bekleedde hij daar verschillende functies. Hij was instructeur, examinator, brandweerman en commandant. Vanaf 2000 zet Beers zich in voor de IJsbaan Heiloo. Hij bezorgt nog steeds de ijsbaankaarten aan huis, en veegt het ijs met de veegmachine of, als dat nodig is, met de hand. Daarnaast heeft Beers zich jarenlang ingezet voor Groei en bloei in Heiloo en bij sportevenementen van Le Champion.  Alsof dat nog niet genoeg is fietste hij van 2006-2010 met slechtzienden op een tandem bij sportvereniging Cormeta voor slechtzienden. 

Beers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bedrijvig en ondernemend
Henk Smit (1945) is al tientallen jaren actief op diverse maatschappelijke terreinen. Als een echte ondernemer (hij is sinds 2002 niet meer werkzaam bij zijn bedrijf in de metaaltechniek) is hij altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het enthousiasmeren van andere mensen. Hij is lid van de kennisgroep Alkmaar, een groep mensen die de gemeente Alkmaar adviseert, en was voorzitter van de AZ businessclub. Als voorzitter van bedrijvenvereniging Beverkoog ijverde hij voor een revitalisatie van het bedrijventerrein Beverkoog. Hij ondersteunde daarnaast ook jonge en oudere ondernemers door zijn voorzitterschap van ‘Kring Kontakt’, een regionale club van ondernemers die op sociocratische wijze allerlei problemen bespreekt. Smit is van groot belang geweest voor de economische ontwikkeling van de regio Alkmaar.

Henk Smit is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bestuurder in hart en nieren
Jacob Ouderkerken (1948) is sinds 2006 wethouder bij de gemeente Heiloo. Wat weinig mensen weten is dat Ouderkerken zijn rechtenstudie heeft afgerond toen hij al werkte, en dat hij zich in heel wat gevallen belangeloos inzette voor mensen die juridische bijstand nodig hadden. Zo werkte hij in de jaren ’80 bij de rechtswinkel in Heerhugowaard. Hij was van 1980 tot 1996 voorzitter van bestuur bij de middelbare school De Sluijs in Alkmaar en vervulde tussen 1982 en 2006 verschillende bestuurlijke functies bij de CNV Publieke Zaak. Maar de lijst van bestuurlijke functies is bijna eindeloos. Zo was hij bestuurslid bij de Kamer van Koophandel van Noord-West Holland (1993-2002) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties van 1996 tot 2006 (beëindigd toen hij wethouder werd). Ouderkerken zet zich al tientallen jaren op verschillende manieren in voor de samenleving.

Jacob Ouderkerken is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zorgende engel
Peter Kleef ontvangt een Koninklijke Onderscheiding omdat hij in 2012 voor de laatste keer mee is geweest als vrijwilliger naar Lourdes. Hij heeft dit 35 jaar lang gedaan. In mei 2013 zal hij voor het eerst in jaren niet meer mee naar Lourdes gaan, omdat het op zijn leeftijd fysiek niet meer haalbaar is. Kleef bleef tot op hoge leeftijd vrijwilliger om andere mensen de kans te geven Lourdes te zien. De zieke, gehandicapte en oude mensen konden blindelings vertrouwen op zijn zorg. Met pijn in zijn hart zal hij vanaf 2013 de mensen niet meer kunnen begeleiden. Maar Kleef deed meer. Zo was hij vrijwilliger bij de Willibrordusparochie, bestuurslid bij vogelvereniging Kleurenpracht, en vrijwilliger bij het comité Ziekentriduüm Heiloo. Daar begeleidt hij zieke en oudere mensen. De aanvrager schreef het volgende in zijn motivatie. "De belangrijkste woorden die ik over Peter heb horen zeggen zijn die rond gaan in de Lourdesgroep. Ik wil ook graag afsluiten met die woorden. "Als er engelen bestaan, dan is Peter er één".

Peter Kleef is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 


Het regende lintjes voor inwoners van Heiloo (foto: Gemeente Heiloo)

Update: Op woensdag 1 mei om 16.00 uur reikte burgemeester Hans Romeyn de zevende Koninklijke onderscheiding uit aan de heer P.J. Kleef. 

Vrijdag 26 april 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2022-05-03 7 inwoners Heiloo Koninklijk Onderscheiden
2022-03-14 8 nieuwe Nederlanders
2021-05-21 Koninklijke Onderscheiding voor Gerard Buitink
2021-04-26 Piet en Anneke Nolta verrast door onderscheiding.
2020-11-03 Koninklijke onderscheiding voor Nico Adrichem
2020-07-03 Feestelijke uitreiking lintjes
2020-04-24 Twee koninklijke onderscheidingen
2020-03-31 Kent u iemand die een lintje verdient?
2020-01-29 Marijke van Putten ontvangt hoge Koninklijke onderscheiding

Meer nieuws met koninklijk onderscheiding lintjesregen


Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: devries110
bron: devries110