Nieuws

Heiloo-2000 wil Baafje open houden

ARCHIEF: Vrijdag 14 juni 2013 HEILOO - Lokale politieke partij Heiloo-2000 heeft het standpunt dat zwembad Het Baafje open dient te blijven, zolang geen locatie bekend is voor een regionaal zwembad.

"Ons uitgangspunt is dat voor de inwoners van Heiloo het wenselijk is een openbare zwemaccommodatie binnen Heiloo te hebben, zowel vanuit recreatief als educatief oogpunt. Wij hebben nu een zwembad 't Baafje en Heiloo-2000 heeft het standpunt dat dit zwembad open dient te blijven", laat men weten.

Heiloo-2000 sluit de ogen niet voor de regionale wensen en mogelijkheden om de activiteiten te bundelen in een regionaal zwembad. "Wij vinden het prima de mogelijkheid van een regionaal zwembad te onderzoeken zodra er een concrete locatie bekend is. Hiervoor is reeds onderzoek verricht en wij vinden het nodeloze moeite dit in een vervolgonderzoek nog eens over te doen."

Besluit nemen
Men vindt het tijd dat gemeentebesturen eens besluiten nemen in plaats van tergend uitstel. "Zolang er geen locatie bekend is en de financiële haalbaarheid ter discussie staat, zijn wij van mening, dat: a. ´t Baafje open blijft; b. de gemeente geen medewerking meer verleent aan andere initiatieven voor de oprichting van een ander zwembad binnen de gemeente; c. er wel actief gezocht wordt naar nieuwe exploitatie modellen, zodat er in een later stadium in voorkomend geval aansluiting gekregen kan worden bij een regionaal zwembad", meldt Rob Levie van de PR commissie.

Voorop bij Heiloo-2000 staat dat de zwemfaciliteit met bijbehorende recreatieve nevenactiviteiten voor Heiloo gewaarborgd moet worden en men blijft daarin de Vrienden van Het Baafje van harte steunen. Voor meer informatie kan men zich wenden tot de fractievoorzitter Dick Bergmans via e-mail dickbergmans@xs4all.nl of telefoon 06-15398032.

Vrijdag 14 juni 2013 − bron: Heiloo-2000

2022-07-23 ’Het Baafje dicht? De mensen schrokken zich rot’.
2022-05-08 Zomers weer onderweg: zwembaden en ijssalons staan te trappelen
2021-09-07 Het baantjeszwemmen is herontdekt.
2021-08-30 Baantjes trekken in Het Baafje, voor het diabetesfonds.
2021-07-12 30.000ste Bezoeker Timo Smit
2021-05-06 Banenzwemmen weer mogelijk in vernieuwd Baafje
2021-04-17 Abonnement verkoop Baafje gestart
2021-01-12 Start renovatie Baafje
2020-12-14 Sportscholen en zwembaden dicht.

Meer nieuws met zwembad baafje


Bron: MaschatenBruggencate
bron: MaschatenBruggencate
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer