Nieuws

Beeldkwaliteitsplan voor Nieuw Varne

ARCHIEF: Donderdag 29 augustus 2013 HEILOO - Tot en met woensdag 9 oktober ligt het beeldkwaliteitsplan Nieuw Varne ter inzage.

Het plangebied omvat de twee voormalige campingterreinen aan De Omloop en grenst aan het buitengebied in het noordwesten van Heiloo. Aan de zuidzijde van de locatie loopt de Zeeweg en aan de westzijde en doorlopend aan de noordzijde De Omloop.

In de nieuwe wijk komen ruim 220 woningen, waaronder intramurale plaatsen en levensbestendige woningen. De gemeenteraad heeft zich tot drie keer toe over de plannen moeten buigen.

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de ontwikkeling van de twee voormalige campingterreinen in een woningbouwlocatie mogelijk te maken. Uit het beeldkwaliteitsplan worden de welstandcriteria door de raad vastgesteld.

Vanaf donderdag 29 augustus ligt het gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan Nieuw Varne ook online raadplegen. In deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Donderdag 29 augustus 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2021-05-03 Keukenbrandje bij mantelzorgcentrum
2017-03-08 Nieuw Varne zit vol met belevenissen
2015-09-17 Noodwoningen Nieuw Varne in beeld voor vluchtelingen
2015-02-03 Magenta steekt veel geld in nieuwbouw en opleidingen
2014-07-30 Bemaling wordt thema voor straatnamen Nieuw Varne
2014-07-14 Heiloo akkoord met plan Nieuw Varne
2014-03-06 Goed debat zonder verrassingen
2014-02-04 Nieuw Varne krijgt groen licht
2013-08-29 Beeldkwaliteitsplan voor Nieuw Varne

Meer nieuws met nieuw varne beeldkwaliteit