Nieuws

Toekomst is de kracht van Heiloo

ARCHIEF: Vrijdag 6 september 2013 HEILOO - De toekomst van Heiloo zal steunen op vier kernwaarden: ruimte, natuur, bewust en verbinding.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de toekomstvisie 2030 in concept vastgesteld. Hoe Heiloo er in 2030 uit zou moeten zien, is bepaald na diverse dialogen met bewoners, instellingen en ondernemers.

De toekomstvisie heet De kracht van Heiloo. Als sterke kanten van Heiloo worden onder andere genoemd de sociale veiligheid, het rijke verenigingsleven en de groene ruimte. Zwakker zijn ondermeer de verkeersafhandeling, de tweedeling in centra en de vergrijzing.

Kracht
Heiloo zal in 2030 een vitaal dorp zijn, waar jong en oud in harmonie met elkaar woont. Waar inwoners elkaars privacy respecteren en toch met elkaar een hechte gemeenschap vormen. Een groen dorp ook, waar de natuur altijd dichtbij is. En bruisende plek tenslotte, waar allerlei innovatieve ideeën ontstaan. De kernwaarden van Heiloo in 2030 zijn ruimte, natuur, bewust en verbinding.

In Heiloo is in 2030 ruimte in de ruimste zin van het woord: er is fysieke ruimte, er is ruimte voor initiatieven, er wordt ruimte gegeven aan elkaar, en er is ruimte voor wonen, werken en recreëren. Heiloo ligt niet alleen in een groene omgeving, ook bij huis is de natuur dichtbij. Mensen in Heiloo gaan in 2030 bewust om met elkaar en met hun omgeving, en zij voelen zich met elkaar verbonden.

Meedoen
Burgemeester Hans Romeyn constateerde dat veel mensen het Heiloo van nu enorm waarderen. En dat zij dit door willen geven aan hun kinderen en kleinkinderen. "Dat wil niet zeggen dat de ontwikkelingen in Heiloo stil zullen blijven staan. Integendeel. In de toekomstvisie spreken we van Heiloo als een broedplaats voor innovatieve ideeën. Deze visie is een uitnodiging aan iedereen in Heiloo om mee te blijven doen. Want de kracht van Heiloo, dat zijn we samen."

De gemeenteraad heeft het laatste woord. Op maandag 7 oktober 2013 bespreken de gekozen dorpsvertegenwoordigers in het gemeentehuis de toekomstvisie.

Lees de concept toekomstvisie...

Vrijdag 6 september 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2014-11-25 Diversiteit bij genomineerden Ondernemingsverkiezing 2014
2014-07-02 Lastenverzwaring voor inwoners
2014-03-20 Reacties van partijen op uitslag
2014-01-07 Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
2013-12-03 Brainstormen over #Structuurvisie 2030
2013-10-09 Bruisend Heiloo heeft de toekomst
2013-10-07 Hogere huur, hogere contributie
2013-09-06 Toekomst is de kracht van Heiloo
2013-06-14 Kinderen in de gevangenis

Meer nieuws met toekomstvisie


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: bertrotteveel
bron: bertrotteveel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online