Nieuws

Hogere huur, hogere contributie

ARCHIEF: Maandag 7 oktober 2013 HEILOO - Hogere huren voor instellingen en verenigingen kunnen leiden tot hogere contributies en mogelijk zelfs sluiting.

Vanavond bespreekt de gemeenteraad de kaders voor het nieuwe beleid voor gemeentelijke accomodaties, de gebouwen die in bezit zijn van de gemeente en gehuurd worden door maatschappelijke instellingen en verenigingen.

De huren die deze organisaties betalen liggen vaak onder de marktprijs, en meestal ver daaronder. In vijf jaar wil de gemeente een kostendekkende huurprijs invoeren, zodat niet langer sprake is van deze vorm van indirecte subsidiëring.

Onmogelijk
De huursverhoging wordt niet enthousiast ontvangen. Scouting Rurik noemt het ondenkbaar dat de vereniging de kostendekkende huur kan opbrengen. De contributie zou verhoogd moeten worden van 92 naar 192 euro per jaar. Ook Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo (SJJH) noemt de nieuwe huur buitenproportioneel.

Historische vereniging Oud Heiloo moet 50% meer huur betalen en zal dat niet kunnen betalen. Het Trefpunt denkt dat het een onmogelijk opgave wordt om de kostendekkende huur op te brengen. De Muziek- en Dansschool voorziet grote problemen, omdat ook de reguliere subsidie wordt verlaagd en het aantal leerlingen afneemt.

Toekomst
Maandagavond 7 oktober 2013 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad en staat het accomodatiebeleid op de agenda. Toeval of niet, de volksvertegenwoordigers buigen zich ook over de toekomstvisie 2030 voor Heiloo. De vergadering in het gemeentehuis is openbaar, koffie en thee zijn nog steeds gratis.

Update: de huren gaan omhoog, maar pas vanaf 2015.

Maandag 7 oktober 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-27 Subsidie energiebesparing bestaande woningen verlengd
2022-06-08 Subsidie energiebesparing huurders
2021-07-19 Mini-schermen mogelijk door investering
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2020-12-18 Coronasteun voor bibliotheek, Witte Kerk en Sportraad Heiloo
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar

Meer nieuws met accomodatiebeleid subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg