Nieuws

Geen geluidswal bij Plan Oost

ARCHIEF: Donderdag 10 oktober 2013 HEILOO - De geluidswal langs de A9 bij Plan Oost gaat er niet komen. De kosten zijn te hoog en de noodzaak is afgenomen.

In 2000 heeft de gemeenteraad het besluit genomen een geluidwal aan te leggen tussen de bebouwing van Plan Oost en Rijksweg A9 om geluidshinder te voorkomen. Tot op heden zijn de werkzaamheden echter nog niet uitgevoerd.

In het najaar van 2011 heeft het college besloten dat een bestek gereed plan moest worden voorgelegd. Vervolgens hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de grondeigenaar en is gesproken over de uitvoering en de financiën.

Kosten en baten
Ballast Nedam was geselecteerd uit een aanbesteding. De kosten voor de aanleg van de geluidwal vielen echter hoger uit dan was begroot. Bovendien zijn de redenen om tot aanleg over te gaan door recente gegevens rond de geluidbelasting nog wat verder afgezwakt.

Slechts 12 woningen blijken blootgesteld te worden aan een hoger geluidsniveau dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Het geluidwerend effect is daarmee te gering in relatie tot de kosten. De aanleg van de geluidwal inclusief het verwerven van het gebruik van de benodigde gronden zou ongeveer een half miljoen euro kosten.

Via NHD

Update: Ach ja, de verkiezingen komen eraan. Of misschien wonen (familieleden van) de gemeenteraadsleden in Plan Oost. Want de realiteit is niet doorgedrongen bij onze vertegenwoordigers.

Donderdag 10 oktober 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2022-10-06 VVD pleit voor geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.
2021-10-27 Geluidswal van zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.
2019-09-17 Geluidswering A9 bij Heiloo nog ver weg: "We voelen ons in de steek gelaten"
2019-09-05 Tweede graasronde voor schapen
2016-05-02 Beschonken Rus rijdt dwars door vangrail en vlucht
2016-04-01 HeilooĆ«rs laten herrie snelweg A9 meten
2015-11-25 Laatste kans voor geluidswal A9 Heiloo
2015-10-30 Heiloo schrapt geluidswal Plan Oost
2014-01-27 CDA wil fluisterasfalt op A9

Meer nieuws met geluidswal


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: De Vlinderstichting
bron: De Vlinderstichting
Bron: Anne - RTV NH
bron: Anne - RTV NH
Bron: Anne - RTV NH
bron: Anne - RTV NH