Nieuws

Verkoop van huurwoningen reguleren

ARCHIEF: Vrijdag 11 oktober 2013 HEILOO - Er is al jaren een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen, vooral voor starters. Heiloo-2000 wil daar iets aan doen.

De recent op de markt gebrachte huurwoningen in Zuiderloo waren snel verhuurd. Het aantal inschrijvingen overschreed het aantal beschikbare woningen, stelt de lokale partij vast. Toch verdwijnen er nog steeds huurwoningen van de markt.

"Met enige regelmaat komt het voor dat woningbouwverenigingen en beleggingsinstellingen een deel van hun huurwoningenbestand op de vrijewoningmarkt te koop aanbieden", weet raadslid Tijmen Valkering.

Sturing
En omdat nieuwbouwprojecten de laatste jaren in Heiloo niet tot realisatie zijn gekomen, is een tekort ontstaan aan huurwoningen. Heiloo-2000 wil dat de gemeente meer sturing geeft aan de verkoop van huurwoningen. Dat zou men willen doen door een verordening splitsingsvergunningen.

"Daar huurwoningen in de regel als eenheden per woonblok worden gerealiseerd met een gezamenlijk kadastraal nummer per woonblok en bij verkoop iedere woning een eigen uniek kadastraal nummer dient te hebben zal men eerst bij de gemeente een splitsingsvergunning moeten aanvragen voordat men tot verkoop kan overgaan."

De gemeente zou zo sturing kunnen geven aan de regulering van de verkoop van huurwoningen. Valkering wil met de gemeenteraadscommissie Openbare Ruimte van gedachten wisselen over deze oplossingsrichting. Volgende week woensdag 16 oktober staat het onderwerp op de agenda.

Update 18-10: helaas, geen daden maar woorden.


Nieuwe woningen in Zuiderloo (foto: Kooi Fotografie)

Vrijdag 11 oktober 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2018-11-26 Bestemmingsplan Noordergeestkerk onherroepelijk
2018-01-25 Bestemmingsplan Noordergeestkerk klaar voor raad
2016-12-09 300 extra huurwoningen in Heiloo, Bergen, Uitgeest en Castricum
2016-07-19 ’Krapte huurwoningen regio Alkmaar valt mee’
2015-09-18 'Minder sociale huurwoningen bouwen'
2015-06-09 Geen loterij voor huurwoningen
2013-10-11 Verkoop van huurwoningen reguleren
2013-08-22 Bewoners Zuiderloo nemen een kijkje
2013-02-07 Deel van Zuiderloo wordt herontwikkeld

Meer nieuws met huurwoningen