Nieuws

Snelheidsremmers niet meer nodig

ARCHIEF: Zaterdag 16 november 2013 HEILOO - Uit verkeersonderzoek is gebleken dat tegenwoordig rustig wordt gereden op De Dors, Ringweg en Ewisweg.

In het voorjaar werden verkeersremmende maatregelen op die wegen geplaatst. Na onrust onder bewoners en weggebruikers werden deze weer verwijderd. Daarna startte de gemeente in septembereen nieuw verkeersonderzoek.

Men wilde daarbij zoveel mogelijk de werkelijke verkeersdrukte en het verkeersgedrag te meten. Het onderzoek werd expres buiten de vakanties gehouden, en ook de smileyborden die de snelheid aangeven werden verwijderd.

Geen toename
Uit de meetgegevens is gebleken dat de gemiddelde gereden snelheden rond de 45 km/u liggen en V85 rond de 55 km/u. Dat laatste is de snelheid die door 85% van het gemotoriseerd verkeer niet wordt overschreden. In vergelijking met een onderzoek gehouden in 2009 op De Dors (met punaises) concludeert men dat het verwijderen van de punaises en het aanbrengen van de inritconstructies geen grote toename van de snelheden tot gevolg heeft gehad.

"Gelet op de resultaten van het verkeersonderzoek is het nemen van snelheidsremmende maatregelen op De Dors, Ringweg en Ewisweg niet noodzakelijk", meent wethouder Jacob Ouderkerken. Wel stelt hij voor om de oversteekplaats bij sportcomplex De Dors duidelijker aan te geven en de digitale snelheidsborden met regelmaat terug te plaatsen.

Voorstel
De uitkomsten van het verkeersonderzoek en de voorgestelde maatregelen worden besproken in de gemeenteraadscommissie Openbare Ruimte op woensdag 20 november aanstaande in de raadszaal van het gemeentehuis.

Zaterdag 16 november 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-08 Wegafsluiting Kerkelaan - Belieslaan vanaf 18 oktober
2021-08-16 Politieonderzoek na ongeval
2021-08-09 Al onze officiële publicaties online
2021-07-16 Start herinrichting Vennewatersweg verschoven naar zomer 2022
2021-05-08 Fietsersbond wil tunneltjes bij nieuwe afslag A9 bij Heiloo.
2021-04-13 Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland
2021-03-11 Kerkelaan en Belieslaan aangepakt
2021-03-09 "Net gekeurde" 88-jarige automobilist rijdt tegen lantaarnpaal

Meer nieuws met snelheid verkeer


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: 💙M@rtine🇳🇱
bron: 💙M@rtine🇳🇱
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: Peter Bijkerk
bron: Peter Bijkerk