Nieuws

Actiegroep: Heiloo Financieel Stabiel

ARCHIEF: Vrijdag 6 december 2013 HEILOO - Een groep dorpsgenoten wil meer duidelijkheid krijgen over een aantal grote projecten in Heiloo.

Terwijl er aan de ene kant bezuinigd wordt op dingen die veel Heilooërs belangrijk vinden zoals het zwembad, de huur voor verenigingen en groenvoorziening, bestaat er onduidelijkheid wat een aantal grote projecten gaat kosten en opbrengen.

A9 en Boekelermeer
De nieuwe actiegroep Heiloo Financieel Stabiel heeft grote twijfels of de in 'goede tijden' gemaakte plannen en afspraken nog wel van toepassing zijn en vraagt duidelijkheid van de politiek. "Er worden hegjes vervangen door gras, maar is er geen duidelijkheid richting de burgers over de financiële onderbouwing en kosten van de twee grootste projecten in de gemeente Heiloo: de afslag A9 en industrieterrein Boekelermeer. "

Haalbaarheid
Voorzitter Robert Baltus: "In een tijd van bezuinigingen is het niet aan de burger van Heiloo uit te leggen dat de gemeente doorgaat met grote risicovolle financiële projecten die historisch altijd duurder uit gepakt zijn. Tegelijkertijd wordt er op dingen die de Heilooers wel belangrijk vinden zoals het zwembad, clubs, openbaar groen en verenigingen wel zwaar bezuinigd."

"Onze actiegroep is bedoeld om alle partijen in het politieke proces nogmaals goed naar de wens en haalbaarheid van de belangrijkste plannen te laten kijken maar vooral eerlijk en open naar de burgers te zijn over de kosten en gemaakte verplichtingen", benadrukt Baltus.

Miljoenen
Volgens de actiegroep is nergens eenvoudig te lezen dat de gemeente Heiloo zich al gecommitteerd heeft voor meer dan €27 miljoen EUR op de eventuele aanleg van de afslag A9. Daarnaast vindt men het volstrekt onduidelijk hoeveel miljoen er tot nu toe is betaald voor het project Industrieterrein Boekelermeer, wat de doelstelling is qua werkgelegenheid en of het project wel door moet gaan nu de Provincie zelf al aangeeft dat er een overschot aan terreinen is.

Herijken
"Alles is verzonnen in goede economische tijden, op basis van financiële veronderstellingen die volledig achterhaald zijn. Kijken we echter naar de politiek dan loopt men als een groep lemmingen naar de afgrond onder het roepen van termen als 'Visie', 'we hebben ons gecommitteerd' en 'we moeten een betrouwbare partner zijn'. Wat wij echter missen is de kracht in de politiek om op gemaakte afspraken terug te komen vanwege veranderde omstandigheden of inzichten."

De actiegroep meent dat het de politieke partijen en de gemeente zou sieren als zij duidelijk maken aan de burger waar ze voor staan en vooral onderbouwen waarom. Voorzitter van de groep Robert Baltus is bereikbaar voor informatie via e-mail rdbaeroconsultancy@vodafonethuis.nl of telefoon 06-14186258.

Vrijdag 6 december 2013 − bron: Heiloo Financieel Stabiel

2024-06-04 Vaker fietsen, vergroenen en rustig rijden in de stad.
2024-05-30 Heiloo wil signaal afgeven met tweede regenboogzebrapad
2024-04-23 Curator: Het verlies van Het Baafje en De Beun liep in de tonnen
2024-04-20 Aanrijding op A9 bij Heiloo
2024-03-10 Excuses van Heiloo naar Castricum om verkeersplan Zandzoom
2023-12-14 Heiloo en HVC onderzoeken extra windmolen Boekelermeer
2023-10-31 Sluiproute tussen Heiloo en Alkmaar staat nu ook op de navigator.
2023-10-18 Grote hennepkwekerij ontdekt aan Runxputteweg
2023-10-13 Bedrijventerreinen krijgen Keurmerk Veilig Ondernemen

Meer nieuws met a9 boekelermeer bezuiniging


Bron: Cultuurkoepel Heiloo
bron: Cultuurkoepel Heiloo
Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering