Nieuws

Boerderij uit prehistorie gevonden

ARCHIEF: Maandag 16 december 2013 HEILOO - Op het bouwterrein aan de Kennemerstraatweg zijn sporen van een nederzetting uit de vroege bronstijd aangetroffen.

Vorige week zijn archeologische opgravingen gedaan op de bouwkavel van Craenenbroeck aan de Kennemerstraatweg. "Gezien de ligging op een oude zandwal een standaard procedure", melden de initiatiefnemers van Van Hollant.

Voordat de bouw van 29 luxe zorgappartementen gaat beginnen, is de kavel nauwkeurig afgegraven. Daarbij zijn diverse vondsten gedaan. Er zijn resten gevonden van een oude boerderij, akkersporen en diverse handwerktuigen.

Bronstijd
"De sporen gaan terug tot circa 4.000 jaar geleden, wat zeer uniek is in de omgeving", aldus de eerste conclusies. Dit weekend is een team van archeologische onderzoekers bezig geweest om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. De komende weken zal men deze nader onderzoeken en de exacte datering trachten te bepalen.

De paalkuilen die zijn gevonden, de diepte van de sporen op twee meter onder het maaiveld en de vondst van stukjes vuursteen, wijzen erop dat het mogelijk een nederzetting is geweest van de allereerste bewoners van de strandwal. Van die periode is weinig bekend en dat maakt de vondst heel bijzonder voor de regio.

Heilige hoogte
Bij archeologisch onderzoek voor de nieuwbouw van Zuiderloo zijn ook vele vondsten gedaan. Daarbij werd onder andere een dubbele palencirkel gevonden die eeuwenlang in gebruik is geweest, onder meer als grafheuvel. Waarschijnlijk ontleent Heiloo daaraan zijn naam: de heilige hoogte.


Archeologisch onderzoek aan de Kennemerstraatweg (foto: Van Hollant)

Link: de video komt van Dichtbij.nl

Maandag 16 december 2013 − bron: Van Hollant

2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2020-03-24 Archeologische resten gevonden
2017-08-08 Hielbijl uit Bronstijd in Heiloo gevonden
2015-05-13 Ter Coulster: fundamenten poort uit 17e eeuw gevonden
2014-11-17 Vondsten buitenplaats De Vrieswijk in Bibliotheek Heiloo
2014-10-28 Archeologie voor kids
2014-10-21 Wandeling Zuiderloo: van oude grond naar nieuw woongenot

Meer nieuws met archeologie bronstijd


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online