Nieuws

Windmolen is historisch element

ARCHIEF: Maandag 3 februari 2014 HEILOO - Het college van burgemeester en wethouders houdt vast aan een eigen windturbine in de Boekelermeer, ondanks bezwaar van de provincie.

Op bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid is een vijfde windmolen mogelijk in de oostelijke groenstrook, in lijn met de windmolens in Alkmaar. De windmolen staat wel in de plannen maar is nog niet gebouwd.

De Provincie Noord-Holland heeft verzocht om de planologische mogelijkheid voor een windmolen te schrappen. Deze windmolen past niet (meer) in het tegenwoordig restrictieve beleid van de provincie voor windmolens op land.

Historisch
"Wij menen steekhoudende argumenten te hebben om de provincie op andere gedachten te kunnen brengen", laten burgemeester en wethouders weten. De provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie (PRVS) biedt een mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het daarin gestelde verbod tot opname in het bestemmingsplan of plaatsing van windmolens.

Een reeks van vijf windmolens (waaronder die in Heiloo) is van belang voor het verkrijgen van een stevigere samenhang van het totale bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar en Heiloo. Ook wordt het Noordhollands Kanaal als historisch en lijnvormig element met de plaatsing van een vijftal windmolens benadrukt. 

Vergadering
Vanavond 3 februari bespreekt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor Boekelermeer Heiloo. Om 20.00 uur begint de raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk, koffie en thee zijn gratis.


Windmolen in de Boekelermeer (archieffoto)

Maandag 3 februari 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-10 Bijval in Heiloo voor een theeschenkerij in de Boekelermeer.
2021-06-16 Oeverzwaluwen en rugstreeppadden op de Boekelermeer
2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-01-18 Regionale Energie Strategie krijgt vorm
2020-10-04 Coöperaties blijven strijden voor windmolens in de regio
2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2019-03-19 Een van de laatste kavels verkocht fase A Boekelemeer Heiloo
2018-11-23 Nieuw bedrijfsverzamelgebouw Boekelermeer Heiloo

Meer nieuws met windmolen boekelermeer


Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn