Nieuws

Communicatie over C2000 zendmast

ARCHIEF: Dinsdag 4 februari 2014 HEILOO - Het gemeentebestuur moet inwoners beter inlichten over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor de zendmast.

In april van 2013 werd bekend dat de rijksoverheid een C2000 zendmast wilde plaatsen in de wijk Ypestein. Dat leidde tot grote onrust bij omwonenden, die onder andere vreesten voor de gevolgen voor hun gezondheid.

Er werd een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd maar dat bracht geen soelaas. De lange termijneffecten van straling van de 40-meter hoge zendmast zijn nog onvoldoende onderzocht, stelde een actiegroep vast.

Andere plek
Ook de plaatselijke politiek bemoeide zich met de zaak. De gemeenteraad droeg het college op om de bouw te beïnvloeden. Onder andere werd de toezegging gedaan om te zoeken naar een alternatieve locatie, minder dicht bij een woonwijk en scholen. Sinds oktober is burgemeester Hans Romeyn als portefeuillehouder actief om een oplossing te vinden voor het probleem.

Het contact met de inwoners is echter de laatste maanden achtergebleven, meende de raad maandagavond. Een motie van VVD, CDA, PvdA en lijst Ris werd aangenomen waarin werd opgeroepen tot meer communicatie over de status van de zoektocht met omwonenden. Romeyn zegde toe eind februari de gewenste duidelijkheid te verschaffen.

Dinsdag 4 februari 2014 − bron: Heiloo-Online

2021-09-24 Vervangen zendmast in Heiloo is niet nodig, zegt de gemeente.
2021-06-18 Protest tegen nieuwe zendmast in Oosterzij
2014-12-12 Heiloo stelt grond Lagelaan beschikbaar voor C2000-mast
2014-12-12 College stelt grond aan Lagelaan ter beschikking voor C2000
2014-11-24 Locatie C2000-mast bij Lagelaan in Heiloo mogelijk
2014-11-22 Onderzoek: Mast Lagelaan voldoet aan eisen
2014-10-01 Castricum boos op Heiloo over zendmast
2014-09-26 Raad Heiloo: C2000-zendmast naar Lagelaan
2014-07-02 Zendmast toch naast woonwijk?

Meer nieuws met zendmast c2000


Bron: Bram Bruin
bron: Bram Bruin
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Pieter de Graag
bron: Pieter de Graag
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online