Nieuws

Afspraken over aansluiting A9

ARCHIEF: Donderdag 6 februari 2014 HEILOO - De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo hebben overeenstemming bereikt over de financiering van de aansluiting A9.

Daarnaast hebben zij afspraken gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw in Limmen en Heiloo en het bedrijventerrein Boekelermeer. Ook over de aanleg van diverse groen- en recreatieprojecten staan nieuwe afspraken op papier.

De colleges van burgemeester & wethouders en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS). In de ONS zijn nieuwe afspraken gemaakt over de gebiedsontwikkeling Heiloo/Limmen.

Nieuwe afspraken
Naar verwachting ondertekenen gedeputeerde Talsma (provincie Noord-Holland), burgemeester Bruinooge van Alkmaar, wethouder Dellemijn van Heiloo en wethouder Portegies van Castricum begin maart de ONS. Daarmee komt de aansluiting op de A9 bij Heiloo een stap dichterbij. De eerste plannen voor de ontwikkeling van het gebied dateren al uit 2006. De crisis en de daaropvolgende bezuinigingen leidden uiteindelijk dit jaar tot het maken van nieuwe financiële afspraken. Hieraan dragen zowel de provincie Noord-Holland, als de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum bij: respectievelijk 6,9 miljoen, 9,6 miljoen, 8,5 miljoen en 2,9 miljoen. De totale reservering in de ONS komt daarmee op 27,8 miljoen.

Gebiedsontwikkeling
De gebiedsontwikkeling bestaat uit vier deelprogramma’s. De nieuwe aansluiting van de A9 draagt in belangrijke mate bij aan de zuidelijke ontsluiting van de Boekelermeer. Daarmee is hij van groot belang voor de economische ontwikkeling van het bedrijventerrein en dat van de regio. Daarnaast levert de vraag gestuurde ontwikkeling van woningbouw in Heiloo en Limmen een bijdrage aan de lokale en regionale woonbehoefte. De extra aansluiting op de A9 nabij Heiloo verbetert echter niet alleen de bereikbaarheid van het bedrijventerrein maar ook dat van de woonkernen in Heiloo en Limmen. Ook de realisatie van projecten op het gebied van landschap, natuur en recreatie in dat gebied krijgt een vervolg. Deze gehele gebiedsontwikkeling wordt opgepakt onder de naam de Nieuwe Strandwal.

Groen- en recreatieprojecten
Voor de realisatie van de groen- en recreatieprojecten is een maximum bedrag van 14 miljoen vastgelegd in de ONS. De provincie investeert 7 miljoen in natuur- en waterprojecten voor de versterking van de bestaande regionale natuur en waterverbinding. De gemeenten Castricum en Heiloo investeren samen maximaal 7 miljoen in recreatieprojecten die de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landschap versterken en in projecten om de landschappelijke waarden te versterken en behouden. De hoogte van de totale bijdrage per gemeente is afhankelijk van het aantal gerealiseerde woningen in Heiloo en Limmen. Per gerealiseerde woning wordt een bijdrage gereserveerd in een Groenfonds.

Planning
De vier colleges hebben ingestemd met de ONS. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Openbare Ruimte op 12 februari wordt de ONS ter bespreking aangeboden aan de raadsfracties van Heiloo. Begin maart zetten de betrokken partijen dan hun handtekening. Voor de financiering van de aansluiting A9 legt het college van Gedeputeerde Staten nog een besluit voor aan de Provinciale Staten. Eind februari wordt het onderzoek van de provincie naar het voorlopig ontwerp en aan te leggen tracé afgerond. Dan kan meer over de planning worden gezegd. In grote lijnen is de verwachting dat medio 2014 de Realisatieovereenkomst kan worden ondertekend, waarna in 2015 de aanbesteding kan plaatsvinden en de werkzaamheden op zijn vroegst in 2016 starten.


Over een paar jaar nog sneller thuis (© Google Maps, bewerking: Heiloo-Online)

Donderdag 6 februari 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2023-10-18 Grote hennepkwekerij ontdekt aan Runxputteweg
2023-10-13 Niet minder, maar juist meer leerlingen verwacht in Heiloo.
2023-09-12 Tweede participatieronde energie opwekken langs snelweg
2023-08-29 Auto over de kop op A9 bij Heiloo
2023-07-05 Zeer veel stormschade in regio Alkmaar, A9 één grote jungle
2023-07-03 Het Looplein in Heiloo krijgt nieuwe contouren.
2023-06-14 Fietser gewond bij aanrijding met auto
2023-06-04 Levende standbeelden nemen bezit van Heiloo.
2023-06-01 File door ongeval op A9 bij Heiloo

Meer nieuws met a9 strandwal bereikbaarheid


Bron: Cultuurkoepel Heiloo
bron: Cultuurkoepel Heiloo
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra