Nieuws

C2000 zendmast naar Westerweg

ARCHIEF: Dinsdag 11 februari 2014 HEILOO - De gemeente heeft de definitieve locatie van de C2000 antennemast bekendgemaakt: achter de Westerweg 360.

Vorig jaar werd bekend dat een C2000 zendmast was gepland op een locatie langs de Ypesteinerlaan, vlabij een woonwijk en scholen. De gemeente deelde de zorgen van veel inwoners over de planologische inpassing van de antennemast.

Het gemeentebestuur toonde daadkracht en vroeg het Twente Institute for Wireless and Mobile Communications (WMC) om mee te denken over (technisch) mogelijke alternatieve locaties voor de C2000 antennemast.

Alternatieven
Uit de rapportage kwam naar voren dat de ‘zoekcirkel’ iets kon worden verruimd in westelijke richting en kwamen verschillende mogelijke locaties van particuliere eigenaren naar voren. Met deze grondeigenaren heeft de gemeente gesprekken gevoerd. De locaties vielen af omdat de eigenaren niet bereid bleken te zijn hun grond voor dit doel ter beschikking te stellen.

Het MDC heeft vervolgens als geschikte locatie het perceel (kadastraal bekend gemeente Heiloo, sectie E, nummer 2508) gelegen tussen de Westerweg 360 en de spoorlijn bepaald. Deze locatie is eigendom van de gemeente Heiloo. De eigenaar van de Westerweg 360 heeft ingestemd met de plaatsing van de C2000 antennemast op deze locatie.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over de antennemast kunnen inwoners contact opnemen met het MDC via telefoonnummer 088-66 20332 of schriftelijk via Politie, Meldkamer Diensten Centrum, Postbus 238, 3970 AE Driebergen. Het MDC is contactpersoon en handelt namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie vragen af. Meer informatie is ook te lezen op www.C2000.nl

Dinsdag 11 februari 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2021-09-24 Vervangen zendmast in Heiloo is niet nodig, zegt de gemeente.
2021-06-18 Protest tegen nieuwe zendmast in Oosterzij
2014-12-12 Heiloo stelt grond Lagelaan beschikbaar voor C2000-mast
2014-12-12 College stelt grond aan Lagelaan ter beschikking voor C2000
2014-11-24 Locatie C2000-mast bij Lagelaan in Heiloo mogelijk
2014-11-22 Onderzoek: Mast Lagelaan voldoet aan eisen
2014-10-01 Castricum boos op Heiloo over zendmast
2014-09-26 Raad Heiloo: C2000-zendmast naar Lagelaan
2014-07-02 Zendmast toch naast woonwijk?

Meer nieuws met c2000 zendmast antenne


Bron: Bram Bruin
bron: Bram Bruin
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Pieter de Graag
bron: Pieter de Graag
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online