Nieuws

Afrit A9 gedegen en transparant

ARCHIEF: Maandag 3 maart 2014 HEILOO - De aansluiting gaat er komen maar inwoners moeten worden betrokken bij de uitwerking. Dat is de strekking van een motie die vanavond wordt ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders wil een nieuwe overeenkomst sluiten over de aansluiting A9 en de realisering van groenprojecten. De gemeenteraad heeft vanavond de gelegenheid daarover zijn zienswijze te geven.

"Heiloo-2000, D66/GroenLinks, CDA en PvdA constateren dat de nieuwe overeenkomst een sterke verbetering is, die een aansluiting A9 - waartoe al in 2001 is besloten - een stuk dichterbij brengt", zegt Hessel Hiemstra.

Geen risico
Hiemstra is raadslid van het CDA maar spreekt namens de betrokken partijen. Zij stellen echter dat het ook met deze verbeterde overeenkomst - zeker in economisch moeilijke tijden - volstrekt ongewenst is dat Heiloo het huidige voorzieningenniveau in de waagschaal wordt gesteld.

Hiemstra: "De kosten onder deze nieuwe overeenkomst voor de gemeente Heiloo zijn gemaximeerd op een bedrag van 8,5 miljoen euro, waarbij het college aangeeft dat meer dan de helft van dit bedrag hard gedekt is."

Transparant
De collegepartijen eisen dat zowel de raad als de inwoners op goede wijze worden geinformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van de aansluiting A9. Om die reden verzoeken zij in een gezamenlijke motie het college de vervolguitwerking van de aansluiting A9 op een gedegen en transparante wijze ter hand te nemen door uiterlijk 1 juni 2014 een aantal acties uit te voeren.

  • De vorige afspraken, bekend onder de naam NoFa 1, juridisch en procedureel correct af te sluiten.
  • Een extern, gerenommeerd bureau een analyse uit te laten voeren naar de financiele risico's van de grondexpoitaties Zandzoom, Zuiderloo en Boekelermeer na verwerking van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, in relatie tot de draagkracht van Heiloo en toekomstige ontwikkelingen.
  • De raad te betrekken bij de verdere uitwerking van het trace van de aansluitingen op de A9, waarbij in ieder geval belangen van de Golf Club Heiloo aan de orde worden gesteld.
  • Een plan op te stellen voor de noodzakelijke maatregelen voor een adequate afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe aansluiting, inclusief een goede oost-west verbinding met een spoortunnel en inclusief een regionaal gedragen visie op de afwikkeling van het kustverkeer.
  • Concreet aan te geven in welke mate de invulling van het 'groen' onder de vlag van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal gestalte krijgt ten opzichte van de invulling zoals oorspronkelijk overeengekomen in de NoFa 1.

"Op deze wijze geeft Heiloo consistent uitvoering van het besluit om te komen tot een aansluiting A9, maar wordt tevens duidelijk op welke wijze het vervolg daarop gestalte krijgt", stelt Hiemstra.

Raadsvergadering
Vanavond maandag 3 maart wordt de discussie in alle openheid in de gemeenteraadsvergadering vervolgd. Vanaf 20.00 uur in de raadszaal van ons gemeentehuis. De deuren staan open, koffie en thee staan klaar.

Update: de motie is aangenomen, mede met steun van de VVD. De overeenkomst kan getekend worden.

Maandag 3 maart 2014 − bron: CDA Heiloo

2021-03-26 Nieuw bestemmingsplan Aansluiting A9
2021-03-10 De Vennewatersweg kan op de schop, zegt de politiek in Heiloo.
2021-02-09 Wordt u lid van de Adviesraad Sociaal Domein?
2021-02-02 Extra kosten aansluiting A9 akkoord
2020-12-15 Uitslag enquĂȘte nieuwe burgemeester
2020-11-20 Dertig in het hele dorp: Heiloo moet nu echt op de fiets
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-10-30 Mooi dat GP Groot vertrekt van de Hoogeweg, vindt de politiek.

Meer nieuws met politiek gemeenteraad aansluiting a9


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000