Nieuws

Afrit A9 gedegen en transparant

ARCHIEF: Maandag 3 maart 2014 HEILOO - De aansluiting gaat er komen maar inwoners moeten worden betrokken bij de uitwerking. Dat is de strekking van een motie die vanavond wordt ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders wil een nieuwe overeenkomst sluiten over de aansluiting A9 en de realisering van groenprojecten. De gemeenteraad heeft vanavond de gelegenheid daarover zijn zienswijze te geven.

"Heiloo-2000, D66/GroenLinks, CDA en PvdA constateren dat de nieuwe overeenkomst een sterke verbetering is, die een aansluiting A9 - waartoe al in 2001 is besloten - een stuk dichterbij brengt", zegt Hessel Hiemstra.

Geen risico
Hiemstra is raadslid van het CDA maar spreekt namens de betrokken partijen. Zij stellen echter dat het ook met deze verbeterde overeenkomst - zeker in economisch moeilijke tijden - volstrekt ongewenst is dat Heiloo het huidige voorzieningenniveau in de waagschaal wordt gesteld.

Hiemstra: "De kosten onder deze nieuwe overeenkomst voor de gemeente Heiloo zijn gemaximeerd op een bedrag van 8,5 miljoen euro, waarbij het college aangeeft dat meer dan de helft van dit bedrag hard gedekt is."

Transparant
De collegepartijen eisen dat zowel de raad als de inwoners op goede wijze worden geinformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van de aansluiting A9. Om die reden verzoeken zij in een gezamenlijke motie het college de vervolguitwerking van de aansluiting A9 op een gedegen en transparante wijze ter hand te nemen door uiterlijk 1 juni 2014 een aantal acties uit te voeren.

  • De vorige afspraken, bekend onder de naam NoFa 1, juridisch en procedureel correct af te sluiten.
  • Een extern, gerenommeerd bureau een analyse uit te laten voeren naar de financiele risico's van de grondexpoitaties Zandzoom, Zuiderloo en Boekelermeer na verwerking van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, in relatie tot de draagkracht van Heiloo en toekomstige ontwikkelingen.
  • De raad te betrekken bij de verdere uitwerking van het trace van de aansluitingen op de A9, waarbij in ieder geval belangen van de Golf Club Heiloo aan de orde worden gesteld.
  • Een plan op te stellen voor de noodzakelijke maatregelen voor een adequate afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe aansluiting, inclusief een goede oost-west verbinding met een spoortunnel en inclusief een regionaal gedragen visie op de afwikkeling van het kustverkeer.
  • Concreet aan te geven in welke mate de invulling van het 'groen' onder de vlag van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal gestalte krijgt ten opzichte van de invulling zoals oorspronkelijk overeengekomen in de NoFa 1.

"Op deze wijze geeft Heiloo consistent uitvoering van het besluit om te komen tot een aansluiting A9, maar wordt tevens duidelijk op welke wijze het vervolg daarop gestalte krijgt", stelt Hiemstra.

Raadsvergadering
Vanavond maandag 3 maart wordt de discussie in alle openheid in de gemeenteraadsvergadering vervolgd. Vanaf 20.00 uur in de raadszaal van ons gemeentehuis. De deuren staan open, koffie en thee staan klaar.

Update: de motie is aangenomen, mede met steun van de VVD. De overeenkomst kan getekend worden.

Maandag 3 maart 2014 − bron: CDA Heiloo

2023-03-28 Heiloo krijgt een nieuw gemeentehuis.
2023-03-16 De Peiling: ik ben blij met de verkiezingsuitslag
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-10 Bijval in Heiloo voor een theeschenkerij in de Boekelermeer.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-05 Er moet een eind komen aan illegale bouw, vindt de politiek in Heiloo.
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?

Meer nieuws met politiek gemeenteraad aansluiting a9


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH