Nieuws

Raad: grond C2000 niet verkopen

ARCHIEF: Dinsdag 4 maart 2014 HEILOO - Met algemene stemmen heeft de gemeenteraad het college opgedragen de locatie voor de antennemast niet te verkopen.

In een drukbezochte raadsvergadering werd de aangekondigde definitieve locatie van de C2000 besproken. Boze omwonenden waren aanwezig en hadden als protest een 46 meter hoge mast naast het gemeentehuis geplaatst.

In de bespreking werd duidelijk dat burgemeester Romeyn flink wat moeite had gedaan om een alternatieve locatie voor de zendmast te vinden, nadat die eerst in Ypestein was gepland. Hij kreeg lof van de raadsleden voor zijn inspanningen.

Zoektocht
Maar tegelijkertijd stelde men vast dat de nieuwe locatie aan de Westerweg 360 weliswaar minder, maar nog steeds hinder oplevert voor omwonenden, ondernemers en bouwprojecten. Romeyn legde uit welk traject was doorlopen, welke locaties in algemene zin waren overwogen, welke hindernissen en beperkingen bestaan.

Hij toonde begrip voor de emoties van omwonenden en erkende dat de communicatie beter had gekund. Maar hij legde ook uit dat de rol van de gemeente in het plaatsen van C2000 zendmasten nihil is. De Tweede Kamer heeft de minister opgedragen om de communicatie voor hulpdiensten te verbeteren, nadat het mis ging bij een aantal evenementen in ander delen van het land.

Onteigening
Romeyn maakte ook duidelijk dat het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) niet nog meer alternatieve locaties wil onderzoeken. Tijdens een schorsing werd tussen de lokale politici druk overleg gevoerd over de te nemen stappen. Uiteindelijk werd besloten om het college op te dragen de gemeentegrond voor de zendmast aan de Westerweg niet te verkopen om daarmee de bouw op korte termijn te blokkeren.

De verwachting is dat de landelijke overheid een onteigeningsprocedure zal starten. De gemeenteraad rekent op nader overleg met de betrokken overheidsdiensten. Daaraan willen raadsleden dan ook deelnemen in de hoop dat zij een andere oplossing kunnen bewerkstelligen. Ook werd gesuggereerd om de bewoners met veel technische kennis daarbij te betrekken.

Dinsdag 4 maart 2014 − bron: Gemeenteraad

2021-09-24 Vervangen zendmast in Heiloo is niet nodig, zegt de gemeente.
2021-06-18 Protest tegen nieuwe zendmast in Oosterzij
2014-12-12 Heiloo stelt grond Lagelaan beschikbaar voor C2000-mast
2014-12-12 College stelt grond aan Lagelaan ter beschikking voor C2000
2014-11-24 Locatie C2000-mast bij Lagelaan in Heiloo mogelijk
2014-11-22 Onderzoek: Mast Lagelaan voldoet aan eisen
2014-10-01 Castricum boos op Heiloo over zendmast
2014-09-26 Raad Heiloo: C2000-zendmast naar Lagelaan
2014-07-02 Zendmast toch naast woonwijk?

Meer nieuws met zendmast c2000


Bron: Bram Bruin
bron: Bram Bruin
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Pieter de Graag
bron: Pieter de Graag
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online