Nieuws

Provincie verbiedt windmolen Boekelermeer

ARCHIEF: Woensdag 5 maart 2014 HEILOO - Gedeputeerde Staten (GS) hebben Heiloo laten weten dat een deel van het vastgestelde bestemmingsplan Boekelermeer Heiloo niet geldig is.

De provincie toont een staaltje powerplay: "Heiloo biedt in het bestemmingsplan ruimte voor het bouwen van een windturbine met een ashoogte van minimaal 85 meter. Dit is binnen het provinciale beleid niet toegestaan."

In de provinciale structuurvisie is vastgelegd dat in Noord-Holland alleen ruimte is voor een windturbinepark in het Windpark Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Nieuwe windturbines zijn in Noord-Holland niet toegestaan.

Kinnesinne
Om die reden hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in oktober 2013 bij de gemeente Heiloo een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. "De provincie vindt de reactie daarop van de gemeente Heiloo onvoldoende en geeft de gemeente daarom een reactieve aanwijzing, waardoor dit deel van het bestemmingsplan niet in werking kan treden."

De provincie maakt naar eigen zeggen een afweging tussen het belang van een duurzame energievoorziening en het belang van kwaliteit van leefomgeving, landschap en cultuurhistorie, ecologie en aardkundige waarden. De provincie zet daarom in op andere vormen van duurzame energie, zoals wind op zee, biomassavergassing, duurzaam bouwen en zonne-energie.

Woensdag 5 maart 2014 − bron: Provincie Noord-Holland

2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2020-02-07 Wethouders sparren met leerlingen Elckerlyc over energiebesparing
2020-01-29 Samenwerken aan nieuwbouw, investeringen, duurzaamheid
2019-12-02 Winnaars van de NHN Business Awards
2019-06-14 Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland wonen 'duurzaam' samen
2019-04-08 Wijkgerichte aanpak energiebesparing in Blockhovepark
2019-03-19 Een van de laatste kavels verkocht fase A Boekelemeer Heiloo
2018-12-13 De BUCH koopt maatschappelijk verantwoord in

Meer nieuws met windmolen duurzaam boekelermeer


Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn