Nieuws

Lintjesregen: 6 onderscheidingen

ARCHIEF: Vrijdag 25 april 2014 HEILOO - Vanmorgen heeft burgemeester Hans Romeyn namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan dorpsgenoten.

De lintjes werden uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid 2014 in de Witte Kerk. De dames Burgering en Herkes en de heren Van Doorn, Van Driel, Haan en De Moel kregen het versiersel opgespeld.

Organisatietalent
Mona Burgering betekent veel voor het voetbal in Heiloo. Al tientallen jaren zet zij zich in voor voetbalvereniging HSV. Vanaf 1974 levert zij haar bijdrage aan de vereniging vanuit verschillende posities zoals teamleider, jeugdsecretaris, wedstrijdsecretaris van zomeravondvoetbal en ‘opleider’ van jeugdscheidsrechters. Mona Burgering zet zich bovendien in voor het organiseren van de ‘penaltybokaal’ voor de voetbaljunioren. Een jaarlijks terugkerende wedstrijd tijdens het voetbalseizoen waarbij de beste junior een jaar lang deze felbegeerde titel mag dragen. De decorandus is vanaf 2006 tot op heden als een van de organisatoren betrokken bij het organiseren van het Heilooër Schoolvoetbaltoernooi. Een jaarlijks voetbalspektakel georganiseerd in samenwerking met collega voetbalclub Foresters, voor ruim 700 kinderen. Activiteiten en evenementen die vragen om organisatietalenten zoals Mona Burgering. Met grote betrokkenheid en een nuchtere maar positieve houding en een aanstekelijk enthousiasme verdient zij het om met een Koninklijke onderscheiding in het zonnetje gezet te worden. Mona Burgering is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mensen-mens
Op 16-jarige leeftijd is Ted Herkes begonnen met vrijwilligerswerk als secretaris van de jeugdafdeling van het Nivon. Sindsdien zet zij zich in voor de samenleving, binnen en ook buiten Heiloo. Vanaf 1966 heeft Ted Herkes inbreng, kwaliteit en vrije tijd geleverd aan verschillende instellingen zoals de Vereniging Openbaar Onderwijs in Beverwijk, de Medezeggenschapsraad van het Vellesancollege in IJmuiden en de Ziekenomroep in Beverwijk. In Velsen heeft Ted Herkes zich negen jaar ingezet als lid en voorzitter van de bestuurscommissie voor de Openbare Bibliotheek. Tegelijk leverde de decorandus in deze jaren als bestuurslid haar bijdrage aan de Blijf-van-mijn-lijf-instelling in IJmond. Herkes is vanaf 2009 lid en vice-voorzitter van het Wmo-Platform Heiloo. Met haar ervaring als directeur van de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede heeft zij een belangrijke inbreng in het platform waarin het gaat om het concretiseren van het Wmo-beleid van Heiloo. De decorandus was tot en met 2010 medeorganisator en presentator van de Uitmarkt, een jaarlijks evenement waar verenigingen zich met optredens en aanbod presenteren. Al bijna 50 jaar vervult Ted Herkes een bindende rol tussen mensen en zet zij vrijwilligers in het zonnetjes. Een Koninklijke onderscheiding past daarom bij de verdiensten van Herkes. Ted Herkes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Levensvervulling
Al ruim dertig jaar houdt Ton van Doorn geheel vrijwillig Heiloo schoon. Het groen en achtergelaten afval, Ton van Doorn maakt het netjes en ruimt op. Iedere week loopt hij met zijn, door de gemeente verkregen, knijper door het bos. Zelfs op zondagochtend vroeg maakt Van Doorn het Stationsplein netjes als hij dat nodig vindt. Voor anderen, voor de inwoners van Heiloo. Van 1988-1994 was Ton van Doorn vrijwilliger bij het CDA in Heiloo. Al twintig jaar neemt Van Doorn iedere week contact op met ouderen in Heiloo die nog op zichzelf wonen. Hij gaat bij hen langs voor een praatje of om een hostie te brengen als mensen niet meer zelf naar de kerk kunnen gaan. Ook voor vrijwilligerswerk in de kerk draait Ton van Doorn zijn hand niet om. De decorandus heeft zich de laatste twintig jaar op vele manieren ingezet op het gebied van het pastoraat en diaconie van de Willibrordusparochie. Oudere zieke mensen in het ziekenhuis in Alkmaar bezoekt Ton van Doorn ook regelmatig. Naast zijn rol als mantelzorger want al 25 jaar verzorgt Ton van Doorn zijn vrouw. Van Doorn vervult zijn rol in het ‘zorgen voor anderen en mensen opbeuren’ met verve. Ton van Doorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Pionierswerk en ongekende wilskracht
Arie van Driel excelleert als asieladvocaat in liefde voor het vak en het behartigen van de belangen van zijn cliënten. Het was Van Driel die aan het eind van de jaren tachtig pionierswerk verrichtte in het organiseren van adequate juridische ondersteuning aan vluchtelingen die naar Nederland kwamen. Op initiatief van de decorandus is in 1990 de Stichting Eurasyl opgericht met als doel het opleiden van advocaten in asielrecht. Door Eurasyl zijn tot eind 1994 zestien advocaten opgeleid. Tenslotte heeft de Nederlands Orde van Advocaten de opleidingen hierop aangepast waardoor Eurasyl niet meer nodig was. In die tijd heeft Van Driel een busje aangeschaft de zogenaamde ‘Jusbus’ waarmee hij het land door reisde om in asielzoekerscentra ter plekke juridische ondersteuning te leveren aan vluchtelingen. Tegenwoordig behoort het tot een juridisch steunpakket dat advocaten hun cliënten in asielzoekerscentra bezoeken. Midden jaren zeventig zette Van Driel in Alkmaar een illegalenspreekuur op en van 1996-1997 stelde de decorandus zijn kennis en inzicht ter beschikking van het toenmalige Ministerie van Justitie. Van Driel coachte als adviseur van het IND medewerkers en versterkte het team in Den Haag. Arie van Driel doceerde in Utrecht bovendien tientallen jaren in opleidingen ‘Sociaal Recht’. De decorandus maakte lang deel uit van de Adviescommissie voor Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (1998-2004) en behoort tot de oprichters van de Vereniging van Asieljuristen in Nederland. Van Driel is inmiddels 45 jaar advocaat en besteedt nog steeds veel tijd aan de rechtspositie van vreemdelingen. Arie van Driel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Waardevol achter en voor de schermen
Na zijn werkzaam leven als arbeidsdeskundige bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst is Jan Haan bijzonder actief geweest in het maatschappelijke leven van de gemeente Heiloo. Hij heeft zich vooral ingezet voor de ouderen van onze samenleving. Jan Haan is vanaf 1995 actief bij de ouderenorganisatie ANBO als lid en in het Algemeen Bestuur. Van 1996-1998 werd Jan Haan afdelingssecretaris van de ANBO afdeling Heiloo en was hij van 1998-2002 voorzitter van de ANBO afdeling Heiloo en deelnemer van de Stuurgroep Trefpunt. De decorandus heeft zijn ANBO activiteiten verlegd naar de regionale en landelijke organen van de ANBO. Tot 2011 is Haan lid geweest namens het gewest Noord-Holland van de Verenigingsraad van de ANBO. Totaal was hij zestien jaar bestuurlijk actief. Haan is een van de oprichters van de buurtbusvereniging Heiloo. Vanaf 2002 heeft hij negen jaar de rijtijden van de chauffeurs ingedeeld. Als het nodig was reed hij zelf de ritten. Voor alle passagiers was Jan Haan het aanspreekpunt van de Buurtbus. Op 1 januari 2013 heeft Haan afscheid genomen van de Buurtbus Heiloo, maar bleef daarna nog een half jaar actief als lid van de werkgroep voor de buurtbus lijn 408 Heiloo-Egmond. Jan Haan heeft met zijn inzet veel bijgedragen aan het succes van de Buurtbus Heiloo. Een Koninklijke onderscheiding is een passende waardering voor zijn maatschappelijke verdiensten. Jan Haan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hart voor de sport
Matthijs de Moel is een groot promotor voor de sport in zijn algemeenheid en de badmintonsport in het bijzonder in Heiloo. Sinds 1996 bekleedde Matthijs de Moel verschillende vrijwillige bestuursfuncties binnen badmintonvereniging ’t Vennewater in Heiloo. De decorandus is zowel algemeen bestuurslid, als penningmeester en voorzitter geweest. Daarnaast gaf en geeft hij jeugdtraining en vertegenwoordigt hij gewest Noord-Holland bij de landelijke bond. Matthijs de Moel is mede oprichter en penningmeester van de Vereniging Sportraad Heiloo, maar is ook de initiatiefnemer en beheerder van de website van de Sportraad. De Sportraad is mede dankzij Matthijs de Moel een gesprekspartner voor de gemeente Heiloo en een overkoepelend orgaan voor sportverenigingen in Heiloo geworden. De decorandus was medeorganisator en financieel adviseur van het Sportgala dat in 2012 in Heiloo werd georganiseerd. Ook heeft Matthijs de Moel een belangrijke rol gespeeld bij het project Sport@School in Heiloo, waarbij kinderen van basisscholen kennis kunnen maken met verschillende sporten. De decorandus heeft met veel enthousiasme en hart voor de sport zeven deelnemende sportverenigingen en elf basisscholen met elkaar verbonden. In de Sportraad en de badmintonvereniging is Matthijs de Moel nog altijd actief voor dit project. Matthijs de Moel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijdag 25 april 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2022-05-03 7 inwoners Heiloo Koninklijk Onderscheiden
2021-05-21 Koninklijke Onderscheiding voor Gerard Buitink
2020-11-03 Koninklijke onderscheiding voor Nico Adrichem
2020-07-03 Feestelijke uitreiking lintjes
2020-04-24 Twee koninklijke onderscheidingen
2020-03-31 Kent u iemand die een lintje verdient?
2020-01-29 Marijke van Putten ontvangt hoge Koninklijke onderscheiding
2019-05-23 Kent u iemand die een lintje verdient?
2019-04-26 4 Koninklijke onderscheidingen

Meer nieuws met koninklijke onderscheiding lintjesregen


Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo