Nieuws

Avond inlopen over water

ARCHIEF: Woensdag 14 mei 2014 HEILOO - Het hoogheemraadschap neemt vanaf 1 juni het onderhoud van het meeste water over van de gemeente.

Voorheen was het onderhoud van stedelijk water versnipperd tussen het hoogheemraadschap, de gemeente, particulieren en andere organisaties, maar dat verandert komende maand. Men wil komen tot een eenduidige rolverdeling en efficiënter beheer.

Nieuwe verdeling
Het onderhoudswerk van het hoogheemraadschap bestaat vanaf komende maand uit het maaionderhoud van de sloten (de schouw), baggerwerkzaamheden, en onderhoud en vervanging van peilregulerende kunstwerken, zoals stuwen, dammen en inlaatduikers.

De gemeente blijft zorgen voor het dagelijks onderhoud zoals het verwijderen van zwerfvuil en kadavers. Voor een beperkt aantal particuliere sloten geldt dat de eigenaar zelf verantwoordelijk blijft voor het onderhoud.

Inloopavond over water
Heb je vragen of wil je hoogheemraadschap of gemeente attenderen op een situatie, laat dit dan weten tijdens de speciale inloopavond over water op woensdag 21 mei van 20.00-21.00 uur in het gemeentehuis. Medewerkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Woensdag 14 mei 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2022-09-14 Noodopvang voor 225 extra asielzoekers komt in Petten
2021-12-08 De Jeneverbes de groenste straat van Heiloo
2016-12-22 Vogelgriep rond gemeente
2016-10-10 Waterdag 2016 - Water en veiligheid
2015-09-10 Waterdag in Bergen, Castricum en Heiloo op 20 september
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-15 Bijzondere fietstocht op Waterdag
2014-06-05 Langs waterpunten op Waterdag
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder

Meer nieuws met waterbeheer hoogheemraadschap