Nieuws

Half miljoen verlies bij gemeente

ARCHIEF: Maandag 2 juni 2014 Het feitelijke saldo van baten en lasten bedroeg het afgelopen jaar een negatief bedrag van ruim 500.000 euro.

Dat blijkt uit het verslag van de accountant bij de jaarrekening van de gemeente. De totale inkomsten bedroegen over 2013 € 39,9 miljoen, de totale lasten € 40,4 miljoen. Het tekort bedraagt € 508 duizend (resultaat vóór bestemming).

Reserves
Gedurende het jaar is voor diverse zaken geld gereserveerd. Deze gelden zijn in de reserves gestort, in totaal € 194 duizend. Tevens is besloten tot het dekken van diverse uitgaven uit de reserves. Over 2013 was dat € 613 duizend. Per saldo is gedurende het jaar € 419 duizend aan de reserves onttrokken. Het resultaat ná bestemming bedraagt daarom een tekort van € 89 duizend.

Onttrekking
Het tekort van € 89 duizend euro plus nog eens € 735 duizend extra voor plannen in 2014, willen burgemeester en wethouders onttrekken aan de algemene reserve. Vanavond bespreekt de gemeenteraad het accountantsverslag en het voorstel van het college om de spaarpot opnieuw aan te spreken. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is openbaar toegankelijk.

Maandag 2 juni 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2024-01-30 Onzekere toekomst: moet Heiloo verder zonder zwembad en theater?
2023-12-22 Trefpunt, Muziekschool en bieb krijgen toch compensatie
2023-11-09 Fusie BUCH-gemeenten?
2023-11-02 Liveblog: zo teistert storm Ciarán regio Alkmaar
2023-09-28 Heiloo weigert nieuw geld voor de BUCH.
2023-06-29 Toch sociale koopwoningen aan de Ambachtsweg in Heiloo.
2023-03-28 Heiloo krijgt een nieuw gemeentehuis.
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.

Meer nieuws met gemeenteraad verlies


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH