Nieuws

Geen kostendekkende huren

ARCHIEF: Vrijdag 6 juni 2014 De huurverhoging voor welzijn- en sportaccommodaties staat op losse schroeven. Het algemeen belang is daarmee niet gediend.

De gemeenteraad heeft in de kaders van het accommodatiebeleid het college gevraagd om voor oktober een voorstel te doen voor de invoering van een kostendekkend huurtarief voor maatschappelijk vastgoed.

Zo'n huurverhoging kan voor veel instellingen en (sport)verenigingen het einde betekenen. Uit het oogpunt van het algemeen belang is dat onwenselijk, vindt het college van burgemeester en wethouders.

Algemeen belang
Men vindt dat de huidige huurders van welzijnsaccommodaties een maatschappelijk huurtarief moeten betalen, dat onder de kostprijs ligt. Dat zou gelden voor welzijnaccomodaties bibliotheek, oudheidskamer, muziekschool, Trefpunt, Ypsalon, Oosthonk, Buk Buk, scoutinggebouw, theater De Beun,  en de Hofdijkschool (Hobbyfarm en Tinteretto).

Ook de binnensportaccomodaties sporthal Het Vennewater, drie gemeentelijke gymzalen en de buitensportaccomodaties van HSV, Foresters, Terriers, Double Stars en Trias. Er is wel een risico: de Autoriteit Consument en Markt (voorheen Nma) controleert of gemeenten zich houden aan de Wet Markt en Overheid. Deze kan bij overtreding een dwangsom opleggen.

Bespreking
Lagere huur betekent minder inkomsten. Waar dat geld dan vandaan moet komen, staat niet in het voorstel. De commissie Maatschappelijke Zaken van de gemeenteraad bespreekt de plannen op donderdag 12 juni aanstaande. De vergadering die begint om 20.00 uur in het gemeentehuis is openbaar toegankelijk.

Vrijdag 6 juni 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo
2015-05-13 Ondertekening beheerovereenkomst Beestenboetje

Meer nieuws met indirecte subsidie bezuiniging


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo