Nieuws

Afslag A9: enig financieel risico

ARCHIEF: Zaterdag 7 juni 2014 Een extern adviesbureau heeft de financiële risico’s van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal onderzocht.

De gemeenteraad wilde dat een extern bureau de financiële risico’s onderzocht van de grondexploitaties Zandzoom, Zuiderloo en Boekelermeer na verwerking van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Over Morgen. Dat concludeert dat het budget van 10,4 miljoen euro voldoende is afgedekt. Men signaleert wel dat de post voor de aansluiting A9 enige financieële risico's met zich meebrengt.

Het investeringsbudget daarvoor is gebaseerd op een raming van de kosten; eerder meer duidelijkheid over de exacte waarde acht men noodzakelijk. En omdat de betalingsmomenten nog onbekend zijn, kan men niet exact bepalen of de gemeente voldoende geld beschikbaar heeft als de rekening op de mat valt (cashflow).

Inkomsten
Ook het realiseren van de daadwerkelijke dekking van de kostenpost vormt een risico, een zogenaamd “regulier grondexploitatierisico”. Op enig moment zijn de kosten een feit, maar daartegenover zijn de inkomsten en het tijdsbestek waarin ze binnenkomen nog onzeker.

"In eerste instantie is dit een renterisico en in tweede instantie een dekkingsrisico. Immers de grondexploitaties zijn negatief en bij verslechtering van het resultaat zal ook direct de voorziening moeten worden aangevuld", meent het bureau. Woensdag 11 juni bespreekt de raadscommissie Openbare Ruimte de bevindingen.


2021-05-08 Fietsersbond wil tunneltjes bij nieuwe afslag A9 bij Heiloo.
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-09-18 Oppositie wil discussie over stoppen met afslag A9 Heiloo: ’Het wordt een bodemloze put’.
2020-02-24 Weer uitstel voor afslag A9: bestemmingsplannen moeten opnieuw
2019-03-26 Geen archeologische bodemvondsten bij toekomstige afslag A9 Heiloo
2018-05-03 Bouw afslag A9 bij Heiloo voorlopig uitgesteld
2018-04-01 Kattenberg gaat verdwijnen
2017-07-11 Afslag A9 kost gemeenten 1,5 miljoen extra
2016-09-21 Werkzaamheden PWN vanwege afslag A9 bij Heiloo

Meer nieuws met overeenkomst nieuwe strandwal afslag a9


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Femma
bron: Femma
Bron: Anne - RTV NH
bron: Anne - RTV NH
Bron: Anne - RTV NH
bron: Anne - RTV NH