Nieuws

Pakhuis krijgt nieuwe bestemming

ARCHIEF: Maandag 16 juni 2014 Het voormalige zaadpakhuis aan de Holleweg gaat een nieuwe toekomst tegemoet als Pakhuis Dekker. Het pand kent een bijzondere historie.

In 1923 kocht de heer Dekker senior een kavel van kweker Andries Modder om daar een zaadpakhuis op te kunnen bouwen. De zaken gaan goed en in drieën wordt wordt er grond aangekocht en verbouwd. De eerste fase bestond uit een gebouw van 15 x 8 meter, met één verdieping.

Vanaf 1927 werd het gebouw 10 meter verlengd en in 1933 werd er haaks op het bestaande pand, de zuidvleugel aangebracht (15 x 10 meter) en voorzien van een derde bouwlaag met de mansardekap. Het pand is een echt Heilooër product; de eerste twee fases zijn gebouwd door aannemer J. Rus en de derde fase door aannemer A. Bolten, beide uit Heiloo.

Het gehele pand heeft kenmerken van het Traditionalisme: de beslotenheid van de bakstenen gevels en de symmetrie en regelmaat. Dit is terug te vinden in de gelijkmatige verdeling van de steunberen en de kleine gekoppelde vensters. De lokatie van het pakhuis is heel bewust gekozen, het pand moest dicht bij het station staan voor het transport van de zaden naar het buitenland.

Gebruik
Met het uitbreiden van het pakhuis, zijn ook de functies uitgebreid. Naast aanvankelijk alleen opslag worden er groentezaden ontvangen en opgeslagen, machinaal gereinigd, gezeefd, gedroogd en verzendklaar gemaakt.

De zaden werden geleverd door diverse telers uit Egmond, de kop van Noord-Holland en Texel en verkocht aan diverse bedrijven en kwekers in het buitenland, met name Frankrijk en Zwitserland. Nadat de heer Dekker jr. het pand in 1954 erfde van zijn vader, specialiseerde hij zich in veldsla zaad. Veldsla groeit in een periode waarin vrijwel niets anders te telen is en bovendien is het winterhard.

Een speciale functie vervulde het pakhuis tijdens de tweede wereldoorlog. De complete bibliotheek van de gevorderde Abdij van Egmond heeft er opgeslagen gelegen, door het gunstige binnenklimaat dat was gunstig voor deze oude en kostbare boeken. Het gebouw is gebruikt als gymzaal en in 1944 werd een illegaal blad opgezet (Telex) om de bevolking van Heiloo op de hoogte te houden van het wereldnieuws en het verloop van de oorlog.

Recent is een belangrijk dossier teruggevonden dat door de heer Dekker, die toen commandant was van de Binnenlandse Strijdkrachten, bijgehouden is tijdens de oorlogsjaren. Het dossier is in maart jongstleden overhandigd aan het Regionaal Archief in Alkmaar.

Monument
De heer Dekker was ook na zijn pensionering in 1986 nog dagelijks in het pakhuis te vinden, hij voelde zich sterk verbonden met het pand en wenste het pand te behouden zoals het is. Om deze reden heeft hij ook de monumentenstatus aangevraagd en gekregen. Het pand is in uitzonderlijke goede staat dankzij de enorme liefdevolle en goede zorgen voor het pand.

Een eerbetoon aan de heer Dekker, die in november 2012 helaas is overleden, is de naam die het pakhuis binnenkort krijgt: Pakhuis Dekker. Mevrouw Dekker is tot op de dag van vandaag nog zeer betrokken bij de toekomstplannen voor het pakhuis, waarover later meer.


2020-04-30 Herdenkingskrant: Heiloo viert 75 jaar bevrijding
2018-03-20 Pakhuis Dekker verrijkt met fraaie entree
2015-04-18 Enorme belangstelling voor boekpresentatie in Zaadpakhuis Dekker
2014-09-12 Monumentaal weekend voor de deur
2014-09-10 Monumentale groenten ‘op locatie’
2014-08-31 Pakhuis open met monumentenweekend
2014-06-24 Dorp in het teken van kunst
2014-06-21 Pakhuis Dekker opent de deuren
2014-06-19 Pakhuis Dekker voor lokale helden

Meer nieuws met zaadpakhuis pakhuis dekker


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: GJ Bramer
bron: GJ Bramer
Bron: Bram ten Cate
bron: Bram ten Cate
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn